LOGO

Klimat

Maj
15

#PiłaBezSmogu czyli... Dobre praktyki

radny-instaluje-czujniki-pila-2.JPG

Od kilku lat w mediach pojawia się temat smogu, zazwyczaj zimą, aczkolwiek powinniśmy pamiętać o nim cały rok i skupić się na działaniach zmniejszających ilość zanieczyszczeń w powietrzu. Wiele z polskich miast może pochwalić się skutecznymi inicjatywami, których efektem było zmniejszenie emisji CO2 oraz zaoszczędzenie energii pierwotnej. Najlepsze rezultaty w walce ze smogiem daje podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, w Polsce programy termomodernizacji działają od lat. Jednym z najlepszych przykładów jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach, które dzięki takiej inicjatywie obniżyło emisję pyłów ponad 56 razy. Również miasto Piła podjęło działania mające na celu termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przy czym Rada Miasta podkreśla fakt, że inicjatywa ta ma również charakter inwestycyjny, a jej celem jest obniżenie kosztów energii i paliw.

Dobrą alternatywę dla miejskich ciepłowni stanowią źródła geotermalne, które są wykorzystywane do zasilania sieci ciepłowniczej, między innymi w Zakopanem oraz Pyrzycach, dzięki temu w tym ostatnim mieście nie ma już ani jednej kotłowni. W całym kraju takich ciepłowni jest jednak dopiero 6. Co roku kolejne miasta inwestują pieniądze w modernizacje sieci ciepłowniczych, w samej tylko Łodzi w 2018 roku przeznaczonych zostało na ten cel 37 mln złotych.

Piła w przeciwieństwie do Pyrzyc nie ma źródeł geotermalnych, ale ma jak wiele polskich miast wysypisko komunalne, które postanowiła wykorzystać jako alternatywne i odnawialne źródło energii. Biogaz może służyć do wytwarzania energii, która będzie zarówno tańsza jak i korzystniejsza dla środowiska i zdrowia ludzi. Spółka EBC-EKO z Piły już w 1995 roku wybudowała instalację gazu wysypiskowego, w celu minimalizacji jego wpływu na lokalną przyrodę. Nie należy zapominać o projektach, które w pośredni sposób przyczyniają się do poprawy stanu powietrza w mieście i okolicy, takich jak modernizacja zatok MZK, nowe ścieżki rowerowe czy wymiana oświetlenia na LEDowe.

Programy antysmogowe

Uchwała Rady Miasta Piły

Z inicjatywy Radnych Miasta Piły rozpoczęto pracę nad Uchwałą dotyczącą udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła. Do najważniejszych założeń projektu należy wymiana starych systemów grzewczych na proekologiczne źródła ciepła, takie jak: MEC, sieć gazowa, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, kotły gazowe i olejowe oraz kotły na paliwa stałe. O dotację celową mogą się starać jedynie osoby fizyczne, a jej wysokość nie może przekroczyć 50% kosztów całej inwestycji, maksymalnie 5.000 zł.

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Najważniejszym założeniem uchwał jest wprowadzenie zakazu stosowania paliw szkodliwych dla środowiska: węgla brunatnego i jego pochodnych, mułów i fotokoncentratów węglowych oraz pochodnych, węgla kamiennego nie spełniającego określonych w uchwale kryteriów jakościowych, a także biomasy. Od 1 maja 2018 roku wszystkie nowe instalacje powinny spełniać wymagania Komisji UE, natomiast kolty zainstalowane przed tą datą, które ich nie spełniają mają zostać dwuetapowo w zależności od klasy do której przynależą, do 2024 lub 2028 roku. Nie odłącznym elementem uchwał Sejmiku Wojewódzkiego będzie kampania mająca na celu uświadamianie mieszkańców odnoście szkodliwości nadmiernej emisji zanieczyszczeń do środowiska.

EKOkredyty

Nie tylko samorządy gminne inicjują projekty antysmogowe, również podmioty gospodarcze włączają się czynnie w działania mające na celu ochronę środowiska i poprawę jakości powietrza. Przykładowo BOŚ Bank proponuje swoim klientom EKOkredyty z dopłatami w postaci dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Taki kredyt może zostać przeznaczony na zakup instalacji kolektora słonecznego, pompy ciepła czy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dofinansowanie od PGNiG

Spółka PGNiG ogłosiła akcję, która skierowania jest do gospodarstw domowych, chcących zmienić swój system ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe. Uczestnicy akcji mają szansę uzyskać dofinansowanie w kwocie do 3.000 zł na ten cel. Warunkiem wzięcia udziału w programie jest posiadanie aktywnego przyłącza do sieci gazowej i odbioru paliwa gazowego do celów grzewczych przez okres minimum 3 lat. Beneficjentami dotacji może być nawet 11.000 osób.

Prąd i ogrzewanie za darmo

Urząd Miasta Piły zachęca mieszkańców do zakładania instalacji fotowoltaicznej. Warunkiem uzyskania nawet 100% dotacji na ten cel jest całkowita rezygnacja z ogrzewania domu piecem węglowym. Ogrzewanie domu prądem lub gazem jest droższe, stąd propozycja by energia produkowania przez instalację była sprzedawana do sieci energetycznej, a dochód otrzymali właściciele domów na pokrycie dodatkowych kosztów ogrzewania. Kwota ta rocznie może osiągać pułap nawet 3.000 zł.

(źródło: dokumenty Rady Miasta Piły, uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,strona BOŚ Bank, strona PGNiG, portal www.pila.pl, portal  www.portalsamorzadowy.pl).