LOGO

Klimat

Lip
19

PAS, czyli Polski Alarm Smogowy

W Polsce powstaje coraz więcej organizacji gromadzących obywateli przejętych złym stanem powietrza i środowiska w naszym kraju. Do największych inicjatyw należy PAS, czyli Polski Alarm Smogowy. Jak czytamy na stronie internetowej inicjatywy, jej główną misją jest zrzeszanie ruchów obywatelskich, które zaniepokojone są wysokim poziomem smogu w Polsce.

Do głównych postulatów PAS należy między innymi wprowadzenie w kraju norm jakości dla paliw stałych oraz standardów emisyjnych dla sprzedawanych na krajowym rynku kotłów. Organizacjom zrzeszonym pod wspólną nazwą Polski Alarm Smogowy, zależy na wprowadzeniu regulacji, które umożliwią ograniczenie ruchu samochodów w miastach, przykładowo w postaci opłat kongestyjnych czy stref ograniczonej emisji komunikacyjnej. Ważnym postulatem ruchu jest dostęp obywateli do informacji o stanie powietrza w Polsce, a także ustanowienie wspólnych europejskich poziomów alarmowania i informowania o zagrożeniu.

Strona internetowa PAS stanowi ważne źródło informacji o stanie powietrza w kraju, o smogu, jak wygląda sytuacja zanieczyszczenia powietrza w Polsce i Europie oraz przykłady dobrych praktyk w walce ze smogiem. Osobną zakładkę stanowi „Zdrowie”, gdzie znajdziecie artykuły i teksty traktujące o wpływie smogu na ludzi organizm, poszczególne układy w naszym ciele, a także o jego bardzo złym wpływie na zdrowie dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych.

Polski Alarm Smogowy zrzesza już około 30 lokalnych inicjatyw smogowych, w tym Poznański Alarm Smogowy. PAS jest organizacją ponadpartyjną, współpracującą z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi oraz każdym, któremu leży na sercu czyste, nieskażone zanieczyszczeniami powietrze i zdrowie polskich obywateli. 

https://www.polskialarmsmogowy.pl