LOGO

Klimat

Wrz
22

O problemach komunikacyjnych w miastach

img-20210922-123414.jpg
img-20210922-113138.jpg
img-20210922-112338.jpg

22 września wziąłem udział w konferencji poświęconej problemom komunikacyjnym miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego. Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapraszam do zapoznania się ze streszczeniem mojego wystąpienia:

Zmiany klimatyczne związane z nadmiernym stężeniem gazów cieplarnianych w atmosferze mają negatywny wpływ na nasze zdrowie, ale także na wiele sektorów gospodarki. Spośród gazów cieplarnianych największą jest emisja CO2, która w 2020 roku wyniosła na świecie 31,5 gigaton. Wedle Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, organu, wspieranego przez ONZ, aby mieć rozsądną szansę na osiągnięcie celu klimatycznego z Porozumienia Paryskiego, musimy zmniejszyć o połowę całkowitą emisję CO2 do końca 2030 roku.

Ogólnoświatowy transport jest główną branżą emitującą 25% CO2 na całym świecie. W UE prawie 30% całkowitej emisji CO2 pochodzi z sektora transportu, z czego 72% - z transportu drogowego.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest świadomy nowoczesnych trendów i korytarzy technologicznych, którymi podążają najbardziej zaawansowane technologicznie kraje i regiony świata. Stąd podejmowane przez władze regionu kroki na rzecz strategicznego myślenia o technologiach wodorowych oraz gospodarce  wodorowej w całym łańcuchu jej dostaw i wartości, w aspekcie tworzenia ekosystemu gospodarki niskoemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wodoru. Dla województwa wielkopolskiego rewolucja wodorowa może stać się szansą nie tylko na dołączenie do światowej elity w dziedzinie badań i rozwoju nowych technologii, ale także podniesienia innowacyjności naszego regionu, a pośrednio również do poprawy jakości środowiska naturalnego.

W związku z niezadawalającą jakością powietrza w Wielkopolsce, podejmowane są działania mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Priorytetem jest zwiększenie energii pozyskiwanej z OZE przy jednoczesnym zmniejszeniu wykorzystania węgla. Wprowadzenie technologii wodorowych może przyczynić się do znaczenie większego wykorzystania energii ze źródeł alternatywnych.

Wielkopolski transport zbiorowy – sektor transportowy wykazuje największy potencjał do szerszego wykorzystania obecnych rozwiązań zeroemisyjnych oraz wprowadzenia nowych, na przykład wodorowych. Działania realizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego mają uzupełnić obecnie przyjęte potrzeby transportowe, w szczególności dotyczące uwzględnienia możliwości wykorzystania technologii wodorowych w transporcie kolejowych zarządzanym przez władze samorządowe, miejskim transporcie zbiorowym (autobusy, tramwaje), transporcie ciężarowym, przystosowania istniejącej infrastruktury do obsługi pojazdów napędzanych wodorem oraz infrastruktury portu lotniczego Poznań-Ławica, wykorzystania odnawialnych źródeł energii do zasilania przystanków komunikacji miejskiej.

W wyniku promowania technologii wodorowych zwiększą się szanse na powstanie nowych branż, zielonych miejsc pracy, innowacji w modernizację przemysłu, czystej mobilności, a w konsekwencji przybliży się szansa na wzrost innowacji technologicznych, a także zwiększenie efektywności energetycznej regionu.