LOGO

Klimat

Paź
06

Ku przyszłości...

3.jpg
8.jpg
1.jpg

W środę 6 października otworzyłem konferencję "Ku przyszłości...", która rozpoczyna cykl spotkań "Wielkopolskie Rozmowy o Klimacie". Bardzo mnie cieszy, że w debacie, którą dziś odbyliśmy wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk: eksperci, politycy, samorządowcy, urzędnicy, społecznicy, przedstawiciele młodzieży, czy Kościoła.

Cieszy i napawa dumą fakt, że pomimo tego, że na co dzień różnimy się od siebie, to w sprawie tak ważnej jak klimat, potrafimy się ze sobą porozumieć, przynajmniej na poziomie regionalnym, bo jak do kwestii klimatu podchodzi się na poziomie rządowym, czy parlamentarnym wszyscy wiemy. Ale tu w Wielkopolsce jesteśmy u siebie i nie oglądamy się na końcówkę peletonu, robimy swoje.

A oto co mówiłem w trakcie otwarcia konferencji:

Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji inaugurującej cykl spotkań pod nazwą „Wielkopolskie rozmowy o klimacie”. Cieszę się, że znaleźli Państwo czas na wzięcie udziału w tym wydarzeniu zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Szanowni Państwo, jeszcze przed wakacjami, na łamach „Przeglądu Komunalnego” zapowiadałem te wydarzenia, a teraz nadszedł czas na ich realizację.

Dzisiejsza konferencja zatytułowana „Ku przyszłości” bardzo dobrze wpisuje się w aktualną przestrzeń czasową, wypełnioną w ostatnich miesiącach ważnymi dokumentami. Zgodnie z mapą drogową, towarzyszącą ogłoszonej w grudniu 2019 r. koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu, sukcesywnie zostaną wdrożone nowe ramy prawne i wytyczne. A efektem tego procesu jest choćby ogłoszone przez Komisję Europejską, w lipcu bieżącego roku Europejskie prawo o klimacie i związane z nim założenia pakietu Fit for 55, zgodnie z którymi zobowiązani będziemy dążyć do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 % do 2030 r. – w porównaniu z poziomami z 1990 r. Nie można także pominąć wniosków wynikających z sierpniowego raportu Międzyrządowego Zespołu do spraw Klimatu,  na temat bezprecedensowych zmian klimatu, których negatywne skutki są odczuwalne przez nas wszystkich.

Szanowni Państwo, ochrona środowiska przyrodniczego i klimatu jest bardzo ważnym aspektem rozwoju zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym oraz globalnym. Powyższe okoliczności determinują konieczność przygotowania naszego Regionu do tych intensywnych procesów. Zależy nam na tym, aby zarówno starostowie powiatów, jak i włodarze wielkopolskich gmin a także wszyscy mieszkańcy naszego Województwa mieli szeroki dostęp do aktualnej sytuacji prawnej, najlepszych praktyk i wyzwań związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej w 2050 r. Z doświadczenia wiem, że bezpośrednie spotkania z Państwem są zawsze bardzo owocne. Jednym z ważniejszych celów tego konferencyjnego cyklu jest usystematyzowanie najpilniejszych potrzeb i możliwości województwa wielkopolskiego. Mam zatem nadzieję, że dzisiejsze referaty oraz debata będą, z jednej strony, dobrą okazją do pogłębionej refleksji, zaś z drugiej strony, do inspiracji i spoglądania w przyszłość z szerokiej perspektywy. Nie sposób byłoby dzisiaj poruszyć wszystkie ważne aspekty i problemy klimatyczne, dlatego zdecydowałem, że tych spotkań musi być więcej.

Szanowni Państwo, dzisiaj chcemy w tak szacownym gronie podyskutować między innymi o przyrodniczych aspektach klimatycznych i o wielopłaszczyznowych możliwościach na skalę mikro i makro, także w ujęciu społecznym. Natomiast kolejne konferencje, odbędą się według następującego planu:

II Konferencja, 8 grudnia br., nosi tytuł: Wyzwania klimatyczne w podejściu UE, Polski i województwa wielkopolskiego. Ramy formalne i prawne. Program II Konferencji obejmie między innymi: dokumenty globalne i europejskie takie jak Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu,  Protokół z Kioto czy Porozumienie paryskie, Europejski Zielony Ład i „Gotowi na 55”. Deklaracje i zobowiązania Polski oraz polskie prawodawstwo klimatyczne o Strategię rozwoju województwa wielkopolskiego.

III Konferencja odbędzie się w lutym 2022 r. i poświęcona będzie Działaniom adaptacyjnym oraz przeciwdziałaniom skutkom zmian klimatu. Jej program obejmie także wskazanie grup najbardziej narażonych i aspekty zdrowotne.

Natomiast IV Konferencja: Jak sprostać wyzwaniom służącym ochronie klimatu? Możliwości finansowania i dobre praktyki, została zaplanowania na kwiecień 2022 roku i mam nadzieję, że będziemy wtedy mogli podzielić się z Państwem możliwościami finansowymi wypływającymi z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Wspomnę tylko, że w ubiegłym tygodniu uczestniczyłem w posiedzeniu Zarząd Województwa Wielkopolskiego, podczas którego przyjęliśmy projekt Programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027  i skierowaliśmy go do konsultacji społecznych. I z tego miejsca, już teraz zachęcam Państwa do zapoznania się z projektem, zwłaszcza w części działań służących ochronie środowiska przyrodniczego i klimatu.

Szanowni Państwo, mam nadzieję, że zaproponowany szeroki zakres tematyczny naszego cyklu konferencyjnego pozwoli na kompleksowe podejście zarówno do działań związanych z potrzebą adaptacji do zmian klimatu, przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatu ale także ochroną zdrowia i życia oraz źródłami finansowania. Ważne, aby każda inicjatywa, każdy cel i wyzwanie mogło być konsekwentnie realizowane. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że wszystkie aspekty z obszaru ochrony środowiska i klimatu, w tym także gospodarki odpadami – są wzajemnie ze sobą powiązane i na siebie wzajemnie oddziałują. Zatem w zarządzaniu środowiskiem i ochronie klimatu musimy myśleć w sposób kompleksowy.

I na koniec mojej wypowiedzi chciałbym po raz kolejny zapewnić Państwa, że wszystkie nasze działania związane z regionalnym zarzadzaniem środowiskiem opierają się na Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz koncepcji zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem konstytucyjnych obowiązków władz publicznych, jakimi jest ochrona środowiska i zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu i przyszłym pokoleniom umożliwiające korzystanie z tego środowiska w sposób zapewniający rozwój człowieka.