LOGO

Klimat

Lip
08

Konkurs Aktywni w Wielkopolsce

puchar-recyklingu.jpg
aktywni-w-wielkopolsce-zapraszam.png

Szanowni Państwo,

mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w tegorocznej edycji Konkursu "Aktywni w Wielkopolsce", odbywającego się w ramach konkursu Puchar Recyklingu, którego Województwo Wielkopolskie jest współorganizatorem.

To już kolejna edycja Konkursu, natomiast cel od lat pozostaje ten sam – pragniemy docenić i nagrodzić podmioty z terenu województwa wielkopolskiego, które stworzyły najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów, promują nowe techniki w zakresie ich odbioru, zbiórki, odzysku i przygotowania do recyklingu oraz prowadzą skuteczną edukację ekologiczną. Uważamy, że wdrażanie działań proekologicznych zasługuje na szczególne uznanie.

Udział w Konkursie Puchar Recyklingu niewątpliwie ma istotne znaczenie w kontekście budowania kontaktów handlowych, jak również relacji z mieszkańcami gmin. Ważny jest również jego wymiar wizerunkowy. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że finał Konkursu odbywa się podczas uroczystej Gali, towarzyszącej Międzynarodowemu Kongresowi Ochrony Środowiska ENVICON, w którym uczestniczą najważniejsze podmioty z branży. Patronat honorowy nad Konkursem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.   

Zgłoszenia konkursowe mogą nadsyłać gminy oraz związki i porozumienia międzygminne, zakłady gospodarki komunalnej, sortownie, przedsiębiorstwa zbierające i zagospodarowujące odpady a także instalacje komunalne działające na terenie województwa wielkopolskiego.  Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie i przesłanie do dnia 31 sierpnia 2021 r. elektronicznego formularza zgłoszeniowego oraz wniosku szczegółowego, które są dostępne na stronie: www.pucharrecyklingu.pl.

Oceniane będą ilości zebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje. Dodatkowo pod uwagę brane będzie całościowe podejście do ochrony środowiska, w tym m. in. wdrożone rozwiązania związane z transportem, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w obiektach  czy też podjęcie inicjatyw z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Raz jeszcze pragnę Państwa serdecznie zachęcić do wzięcia udziału w Konkursie "Aktywni w Wielkopolsce", który stanowi doskonałą okazję do promocji i nagrodzenia podejmowanych przez Państwa działań związanych z ochroną środowiska.

Zdjęcie z poprzedniej edycji konkursu za stroną asta24.pl.