LOGO

Klimat

Gru
28

Groty solne w Utah

Amerykańscy inżynierowie budują ogromne groty solne, w których będą przechowywane ogromne ilości wodoru. System jaskiń w Utah stanowi doskonałą, naturalną alternatywę dla przechowywania ogromnych ilości wodoru. Sól jest doskonałym medium do przechowywania i wytwarzania zielonego wodoru. Jaskinie mają zmagazynować wystarczającą ilość energii H2, aby zasilić 150 000 gospodarstw domowych przez rok. Mają być gotowe w 2025r., a zarządzać nimi będzie Mitsubishi Hitachi Power Systems.

Naukowcy wracają do kopalni soli w celu znalezienia rewolucyjnego nowego sposobu przechowywania dużych ilości wodoru jako energii. Zwolennicy tego pomysłu twierdzą, że może to być krok w kierunku uwolnienia wodoru dla odnawialnych źródeł energii - coś, co mogłoby zmienić krajobraz energetyczny.

Projekt zakłada przekształcenie istniejących, ogromnych jaskiń w celu przechowywania rezerw wodoru, a także innych paliw. W ten sam sposób, w jaki słodka woda łączy się w warstwach wodonośnych pod powierzchnią Ziemi, te ogromne jaskinie zapewniają miejsce do przechowywania wodoru stworzone przez naturę.

W kopułach solnych można tworzyć pieczary, wiercąc je w kopule solnej i wstrzykując do skały wodę, która rozpuszcza sól. Powstała solanka jest wydobywana, pozostawiając dużą wnękę. Następnym krokiem jest przechowywanie wodoru w jaskini. Elektrolizery wodoru mogą zamieniać wodę w wodór przy użyciu odnawialnej energii słonecznej i innych źródeł. Wodór można następnie przechowywać i w razie potrzeby ponownie przekształcić w energię elektryczną.

źródło: meethydrogen.com

20-12-28-wodor-03.jpg
20-12-28-wodor-02.jpg
20-12-28-wodor-01.jpg