LOGO

Klimat

Sie
05

Fundacja Otwarcie z inicjatywą

otwarcie.jpg

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” zdobyła w konkursie Błękitno-zielone Inicjatyw dla Wielkopolski dofinansowanie w wysokości 15 240 złotych, na realizację projektu „Zielona aleja w OREW w Marianowie”. 4 sierpnia z Urszulą Łącką, Wiceprezeską Fundacji i Ewa Dubanosow, Członkinią Zarządu podpisaliśmy umowę na dofinansowanie tego projektu. W spotkaniu brał również udział Poseł na Sejm Tomasz Nowak. Projekt zakłada powstanie na terenie Ośrodka drewnianej konstrukcji o łącznej długości ponad 10 m, na której zostaną zasadzone rośliny pnące. W środku tej zielonej strefy ustawione będą ławki.

Cieszą mnie słowa Pani Prezes, która powiedziała, że z zielonych przestrzeni wokół OREW w Marianowie korzystają również okoliczni mieszkańcy. Ta prospołeczna funkcja zagospodarowanych przestrzeni zielonych jest przez nas często niedoceniana, a okazuje się niezwykle istotna dla lokalnej społeczności.