LOGO

Klimat

Paź
04

Fabryka wodoru Siemensa

20-10-05-siemens-h2.jpg

Siemens podpisał kontrakt z WUN H2 na budowę jednej z największych fabryk wodoru w Wunsiedel w Bawarii w Niemczech. Z mocą ponad 6 megawatów w początkowej fazie, elektrownia będzie w 100% zasilana energią odnawialną i będzie całkowicie wolna od CO2! Instalacja elektrolizy firmy Siemens Energy będzie w stanie produkować ponad 900 ton wodoru rocznie w pierwszej fazie!

W pełni rozbudowana instalacja wodoru Siemensa będzie w stanie dostarczać do 2000 ton czystego wodoru rocznie. Rozpoczęcie prac planowane jest na koniec tego roku, a oddanie do użytku pod koniec 2021 roku. Fabryka w Wunsiedel będzie wzorem dla całych Niemiec. Przekształci energię odnawialną dostępną w tym regionie, np. z fotowoltaiki i energii wiatrowej, w nadający się do magazynowania wodór, udostępniając go do zastosowań w mobilności i przemyśle. Jest to szczególnie przydatne, gdy w słoneczne i wietrzne dni wytwarzane jest więcej energii ze źródeł odnawialnych niż potrzeba.

- Ten projekt jest kolejnym elementem wypróbowanego, udanego partnerstwa technologicznego między Siemensem a SWW Wunsiedel GmbH. Już dziś chcemy lokalnie osiągnąć to, do czego Niemcy dążą do 2050 roku, czyli pełną transformację energetyczną we wszystkich sektorach – mówi Uwe Bartmann, dyrektor generalny Siemens Germany.

Projekt zapewni regionowi północnej Bawarii własne źródło wodoru. Do tej pory gaz dla odbiorców końcowych musiał przebyć stosunkowo długą drogę. Wodór zostanie „zapakowany” do butli gazowych w celu lokalnej dystrybucji i transportowany ciężarówkami do lokalnych i regionalnych odbiorców końcowych, głównie w Górnej Frankonii, Górnym Palatynacie, południowej Turyngii i Saksonii, a także w zachodnich Czechach.

- Po raz pierwszy planuje się ponowne wykorzystanie tlenu i niskotemperaturowego ciepła odpadowego powstającego podczas produkcji w pobliskich zakładach przemysłowych. Spowoduje to maksymalną efektywność energetyczną i unikalną instalację, ponieważ zostaną wykorzystane wszystkie przepływy elementów. Ponadto elektroliza jest ważnym elementem budującym wdrożenie projektu „WUNsiedeler Weg - energia”, w ramach którego urzeczywistniamy zrównoważone wykorzystanie energii i ochronę klimatu – mówi Marco Krasser, dyrektor generalny SWW Wunsiedel GmbH.

Niemcy zobowiązały się do neutralności pod względem emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. W tym celu wszystkie sektory wykorzystujące energię, takie jak transport i przemysł, muszą kontynuować dekarbonizację.

źródło: https://press.siemens.com