LOGO

Klimat

Wrz
27

Cykl konferencji: Wielkopolskie rozmowy o klimacie”

projekt-bez-tytulu-5.png

Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu uprzejmie informuje, że na przestrzeni najbliższych miesięcy odbędzie się cykl spotkań konferencyjnych pn. „Wielkopolskie rozmowy o klimacie”.

Przypomnijmy, że zapowiedź tych wydarzeń miała miejsce jeszcze w okresie przedwakacyjnym, teraz nadszedł czas na ich realizację.

Ochrona środowiska i klimatu jest bardzo ważnym aspektem rozwoju na poziomie zarówno lokalnym, jak i regionalnym oraz globalnym.

Zgodnie z mapą drogową, towarzyszącą koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu, niebawem zostaną wdrożone nowe ramy prawne i wytyczne. Efektem tego procesu jest choćby ogłoszone w lipcu br. przez Komisję Europejską „Europejskie prawo o klimacie” i związane z nim założenia pakietu „Fit for 55”.

Nie można także pominąć wniosków wynikających z sierpniowego raportu IPCC na temat zmian klimatycznych.

Powyższe okoliczności determinują konieczność przygotowania naszego Regionu do tych intensywnych procesów. Zależy nam na tym, aby zarówno starostowie powiatów, jak i włodarze wielkopolskich gmin mieli szeroki dostęp do aktualnej sytuacji prawnej, najlepszych praktyk i wyzwań związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej w 2050 r.

Zatem jednym z ważniejszych celów konferencyjnego cyklu jest usystematyzowanie najpilniejszych potrzeb i możliwości naszego Regionu.

I Konferencja inauguracyjna pn. „Ku przyszłości…” odbędzie się już 6 października br.– szczegółowy program i podstawowe informacje znajdują się na stronie UMWW.

Natomiast kolejne konferencje, zaplanowane zostały na grudzień br. oraz luty i kwiecień 2022 r., będą dotyczyły następujących tematów przewodnich:

  • II Konferencja: „Wyzwania klimatyczne w podejściu UE, Polski i województwa wielkopolskiego. Ramy formalne i prawne” (grudzień 2021 r.)
  • III Konferencja: „Działania adaptacyjne i przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu” (luty 2022 r.)
  • IV Konferencja: „Jak sprostać wyzwaniom służącym ochronie klimatu? Możliwości finansowania i dobre praktyki”  (kwiecień 2022 r.)