LOGO

Klimat

Lip
23

Błękitno-zielona Wielkopolska!

cytat-z-wypowiedzi5-3.png
rod.jpg
10.png

W poniedziałek Radni Sejmiku Wielkopolskiego zaakceptowali podział środków, 137 714 złotych, dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski".

- Gmina Przygodzice - 6 900 złotych, Jedno dziecko - jedno drzewo "Aleja 2020" - projekt polega na posadzeniu dla nowonarodzonych w ostatnim czasie dzieci drzew. Zaplanowano do posadzenia 15 lip jako gatunek miododajny dla nowonarodzonych dziewczynek oraz 15 dębów dla nowonarodzonych chłopców. Całość projektu realizowana będzie wokół zbiornika wodnego Glinianka - tam również zostaną ulokowane budki lęgowe dla ptaków oraz domki dla owadów.

- Gmina Kołaczkowo - 5 240 złotych, "Dajemy szansę dla owadzich zapylaczy" - przedsięwzięcie polega na ulokowaniu 5 sztuk domków dla owadów, które będą stanowiły atrakcje turystyczną oraz nasadzenie wokół domków 10 sztuk starych polskich odmian krzewów. Domki zostaną postawione na wzniesieniach dzięki czemu będą chronione przed dziką zwierzyną. W zakresie rzeczowym jest również 5 sztuk tablic informacyjnych.

- Gmina Wielichowo - 15 950 złotych, "Utworzenie ogródka dydaktycznego przyjaznego pszczołom w Wielichowie" - Przedsięwzięcie polega na wykonaniu zielonego skweru, na którym zostaną posadzone rośliny miododajne. Na skwerze zostanie umieszczona tablica informacyjna poświęcona tematyce pszczół, która będzie służyć celom edukacyjnym, a także drewniana rzeźba pszczoły. 

- Gmina Dobra - 16 000 złotych, "Zagospodarowanie zielenią terenu rekreacyjnego na działce gminnej
o nr 95/5 położonej w miejscowości Piekary" - założeniem projektu jest stworzenie rekreacyjnej przestrzeni zielonej, poprzez wykonanie nasadzeń drzew liściastych i krzewów iglastych. Wprowadzona zieleń doda świeżości i zwiewności otaczającej ją przestrzeni oraz będzie ozdobą terenu przez cały rok. Planowany do realizacji projekt związany jest z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, a w ostatecznym efekcie poprawi estetykę miejscowości Piekary.

- Gmina Pogorzela - 9 014 złotych, "Skwer "Oaza Zieleni" im. Stefana Żeromskiego" - stworzenie terenu rekreacyjnego złożonego z 27 gatunków drzew liściastych, iglastych, krzewów, traw. Powstanie miejsce dla odpoczynku z ławkami dla mieszkańców. Zostanie zamontowany karmnik dla ptaków, domek dla owadów. W zakresie rzeczowym są umieszczone tablice informacyjno-edukacyjne.

- Gmina Zakrzewo - 8 000 złotych, "Wspólna Zielona przestrzeń- stworzenie niewielkiego miejsca dla odpoczynku wypełnionego zielenią z miejscami do siedzenia" - Przedsięwzięcie ma na celu zagospodarowanie niewielkich przestrzeni, poprzez wyrównanie terenu i obsadzenie różnorodną roślinnością, a także wytyczenie ścieżek obrzeżami wysypanymi żwirem, co w późniejszym czasie pozwoli na umiejscowienie pośród zieleni ławek. 

- Powiat Wągrowiecki - 8 000 złotych, "Miejsce wytchnienia i odpoczynku dla mieszkańców domu pomocy społecznej i ich rodzin w otoczeniu przyrody" - w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze planuje się stworzenie miejsca odpoczynku na świeżym powietrzu w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Planuje się nasadzenia drzew i krzewów w okolicy altany i ścieżek. Planuje się także objęcie obszaru systemem nawodnienia. 

- Gmina Białośliwie - 18 930 złotych, "Zagospodarowanie terenu "Doliny Grabowej" w Pobórce Wielkiej" - Dolina Grabowa obejmuje działkę o powierzchni 6154 m².  Realizacja projektu ma zwrócić uwagę na konieczność wspomagania naturalnego środowiska poprzez wzmocnienie i zachowanie różnorodności biologicznej. Na niezagospodarowanej obecnie polanie planuje się założyć kwietną łąkę o powierzchni ok. 120 m². Kwietna łąka stworzy siedlisko dla owadów pożytecznych, a dodatkowo ubarwi teren rekreacyjny. Poprzez zagospodarowanie kolejnej części Doliny Grabowej zwiększy się  powierzchnia użytkowa terenów zielonych w tej niewielkiej miejscowości.

- Gmina Ostrowite - 49 680 złotych, "Utworzenie dziewięciu zielonych przystanków na terenie gminy Ostrowite" - w ramach niniejszego przedsięwzięcia planuje się utworzenie na obszarze gminy Ostrowite dziewięciu zielonych przystanków, które będą obsadzone roślinnością i wyposażone w tablice edukacyjne. Zostaną one usytuowane wzdłuż dróg wojewódzkich i powiatowych. Potrzeba realizacji projektu wynika z braku infrastruktury i przestrzeni przeznaczonej  na edukację ekologiczną.

 

Natomiast w czwartek Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał kolejne dofinansowania w ramach Programu, tym razem na kwotę 111 836 złotych.

Beneficjentami będą:

- Stowarzyszenie Stowarzyszenie "LGD7-Kraina Nocy i Dni" z Opatówka - 50 000 złotych, "Błękitno-zielone przystanki w Krainie Nocy   i Dni" - w ramach projektu istniejące przystanki autobusowe oraz miejsca postoju przy trasach rowerowych zostaną wzbogacone   i upiększone przez obsadzenie ich wieloletnimi roślinami o niebieskich barwach kwiatów. Kwitnące rośliny stworzą błękitno-zielone miejsca i będą zachęcały do przebywania w nich, a jednocześnie upiększą otoczenie.

- KS Grom Gąsawy z m. Gąsawy - 2 800 złotych, "Leśne boisko" - leśne boisko to inicjatywa klubu KS Grom Gąsawy. Teren przyległy do boiska jest pustym niezagospodarowanym zielenią dość dużym obszarem, który wyposażony jest w wiatę, świetlicę i plac zabaw. Planuje się wykonanie nasadzeń na granicy dzielącej boisko piłkarskie z polami ornymi.

- Stowarzyszenie LAB w Krotoszynie - 8 000 złotych, "Zielona ściana" - Stworzenie zielonej ściany z roślinnością oraz ogrodu wertykalnego. W zakresie rzeczowym jest umieszczona jedna budka lęgowa dla ptaków.

- Fundacja Otwarcie z Konina - 15 240 złotych, "Zielona aleja w OREW w Marianowie" - projekt zakłada powstanie na terenie Ośrodka drewnianej konstrukcji składającej się z 7 przęseł o łącznej długości ok 10,5 m. Każda część składa się z podpór i ułożonej na nich kratownicy, podtrzymujących rośliny pnące. Wewnątrz pergoli ustawione zostaną cztery ławki do odpoczynku.

 

Rodzinne Ogródki Działkowe z Piły połączyły siły, zdobyły dotacje i będą realizowały plan, każdy na swoim terenie. Projekt "Odnowa istniejących systemów melioracyjnych" zakłada renowację rowów odwadniających polegająca na koszeniu skarp wraz z wygrabieniem, koszeniu dna wraz z wygrabieniem odcinkowym, odmuleniu dna cieków w celu zapewnienia ich drożności.

- ROD im. M. Drzymały - 4 200 złotych,

- ROD "Nafta" - 4 200 złotych,

- ROD "Za Parkiem" - 7 720 złotych,

- ROD "Jedność" - 9 100 złotych,

- ROD im. St. Staszica - 1 610 złotych,

- ROD im. Sz. Pieniążka - 2 520 złotych,

- ROD im. J. Kusocińskiego - 1 820 złotych,

- ROD "Wypoczynek" - 700 złotych,

- ROD "Belferek" - 1 330 złotych,

- ROD "Pod Lipami" - 700 złotych,

- ROD "Przemysłówka" - 1 896 złotych.

 

Celem Programu jest wzmocnienie i zachowanie różnorodności biologicznej w myśl zasady, że każda zieleń może sprzyjać różnorodności biologicznej i stać się elementem strukturalnym globalnej sieci ekologicznej.

 

„Musimy pamiętać, że walka ze zmianami klimatycznymi zaczyna się na naszych podwórkach, w naszych ogródkach. Serdecznie gratuluję złożenia dobrych wniosków i dziękuję, że dbacie o nasze wspólne dobro jakim jest środowisko naturalne”.

 

To jednak nie koniec dobrych informacji dla uczestników konkursu. Szczegóły już w sierpniu ;)