admin_template

Działalność

Gru
09

Interpelacja ws. poprawienia kanalizacji na parkingu przy ul. Reja.

Podczas spotkań z mieszkańcami w mobilnych punktach w ramach naboru wniosków do Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na Osiedlu Górne jeden z mieszkańców zwrócił się do mnie z prośbą o podjęcie interwencji ws. infrastruktury kanalizacyjnej na parkingu przy ul. Reja (okolice przedszkola). Postanowiłem w ramach interpelacji zapytać o tę inwestycję, a konkretnie o możliwość interwencji tj. podjęcie działań mających na celu przegląd infrastruktury i naprawę problemu.

Treść interpelacji:

Pragnę zwrócić się z interpelacją w sprawie problemu, z jakim zmagają się mieszkańcy od dłuższego okresu. Sprawa dotyczy infrastruktury kanalizacyjnej, a dokładnie studzienki na pakingu przy ul. Reja (przedszkole). Kilka lat temu przeprowadzono prace modernizacyjne, które miały na celu poprawę stanu ówczesnego, a w efekcie doprowadzenie do odpływu wody deszczowej w razie niepogody. Niestety, jak wynika z informacji przedstawionych przez mieszkańców, modernizacja ta nie spełnia swoje zadania, bowiem ilość wody jaka jest odprowadzana przez nową studzienkę nie uległa zmianie w sposób znaczący, w efekcie parking ulega częstemu zalaniu podczas opadów deszczu, co utrudnia życie lokalnej społeczności. Problem ten nasila się w okresie jesienno-zimowym, kiedy nadmiar wody przelewa się przez trawnik niszcząc go i zalewając okoliczne chodniki (szczególnie w kierunku ul. Słowackiego). Skutki jakie przynosi obecny stan to m.in.: ograniczona liczba miejsc parkingowych, brak dostępu do zalanych aut czy pojemników recyklingowych. Utrudnione jest także dojście do przedszkola czy innych punktów usługowo-handlowych.
Dlatego w ramach interpelacji, proszę o odpowiedź na pytanie: czy możliwa jest interwencja w tej sprawie, a co za tym idzie podjęcie działań mających na celu przegląd infrastruktury w celu naprawienia problemu zgłaszanego przez mieszkańców?

Zgodnie z zapowiedzią, informuję o odpowiedzi jaką otrzymałem dziś (21 lipca) na interpelację. Z pisma, które wystosował Zastępca Prezydenta Miasta Piły – Krzysztof Szewc wynika, iż problem przedstawiany w mojej interpelacji jest znany. Jednocześnie po rozpoznaniu sprawy, stwierdzono iż możliwe jest wykonanie inwestycji polegającej na budowy instalacji, która przyczyni się do odwodnienia wskazanego w interpelacji terenu, a tym samym zażegnanie problemu. Jednakże działania te wymagają przygotowania dokumentacji projektowej, a ponadto wydzielenia odpowiednich środków w budżecie miasta. Z uwagi na pilną potrzebę i aspekt uciążliwości, z jakim spotykają się mieszkańcy, Zastępca Prezydenta zobowiązał się do podjęcia starań, których efektem będzie zrealizowanie tej inwestycji.