admin_template

Działalność

Gru
30

Interpelacja ws. lamp oświetleniowych pomiędzy Inwest-Parkiem a Mostami Królewskimi.

W grudniu jeden z mieszkańców Piły, który aktywnie korzysta z oddanego do użytku odcinka ścieżki pieszo-rowerowej nieopodal InwestParku, pomiędzy prywatną restauracją, a Mostami Królewskimi, zwrócił się do mnie z prośbą o podjęcie działań, które miałyby na celu zbadanie problemu osuwających się lamp na w/w odcinku. W celu wypełnienia potrzeby informacyjnej, zwróciłem się w tym temacie do Prezydenta Miasta Piły w ramach interpelacji, w której prosiłem o odpowiedź na pytanie: czy zaistniała sytuacja (przyp.- dot. lamp oświetleniowych) wynika z uwarunkowań terenowych lub uchybień przy realizacji inwestycji, czy też jest to jednostkowy przypadek wandalizmu, o którym Gmina Piła wie i podejmuje odpowiednie kroki w w/w sprawie.

W piśmie datowanym na 30 grudnia, z upoważnienia Prezydenta Miasta Piły odpowiedzi udzieliła Beata Dudzińska – zastępca Prezydenta, w którym informuję o przeprowadzonej dnia 28 grudnia 2015 roku wizji lokalnej udokumentowanej zdjęciami, podczas której nie stwierdzono osuwających się słupów. Jednakże na odnotowane zostały pojedyncze akty katy wandalizmu, które polegały na próbie zepchnięcia słupów. Jak dalej informuje Zastępca Prezydenta, mając powyższe na uwadze, Straż Miejska otrzymała sygnał do częstszych kontroli.