admin_template

Działalność

Sty
08

Interpelacja ws. bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy ul. Salezjańskiej i ul. Prusa.

8 grudnia przedstawiciele mieszkańców ul. Salezjańskiej i ul. Prusa na Osiedlu Górne zwrócili się do mnie z pismem o podjęcie w ramach interpelacji sprawy, która odnosi się do bezpieczeństwa w ruchu pieszych i pojazdów samochodowych, a także zwierząt domowych. Propozycje jakie zgłosili mieszkańcy odnosiły się do: wprowadzenia ograniczenia prędkości na ul. Salezjańskiej i ul. Prusa z 40 km/h do 20 km/h, instalacji progów zwalniających oraz ograniczenia możliwości poruszania się pojazdów szkoleniowych. Mając na uwadze niepodważalny aspekt zagrożenia bezpieczeństwa, zapytałem w ramach interpelacji, czy możliwe jest podjęcie szybkich działań, które miałyby na celu zrealizowanie prośby społeczności lokalnej, ale przede wszystkim zminimalizowanie zagrożenia w ruchu pieszych, jak i pojazdów samochodowych.

W piśmie datowanej na 5 stycznia 2016 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta, odpowiedzi na interpelację udzielił Krzysztof Szewc Zastępca Prezydenta, poinformował mnie, iż powyższa sprawa zostanie skierowana do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Staroście Pilskim.