admin_template

GOSPODARKA

Paź
27

Powstają nowe drogi

W tych miastach powstają zupełnie nowe drogi, które poprawią jakość życia mieszkańców. W Wielkopolsce, przy udziale pieniędzy z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, przebudowaliśmy już ponad 130 kilometrów dróg. Samorząd województwa rozpatrzył 48 wniosków o dofinansowanie projektów drogowych na ponad 1 000 000 000 złotych. To często duże inwestycje, jak licząca ponad 5 kilometrów obwodnica Wronek z nowym mostem na Warcie, ale są także niewielkie przebudowy, które jednak mają ogromne znaczenie dla lokalnych społeczności. Inwestycje drogowe umożliwiają dostęp do terenów, które potencjalnie mogą stać się miejscami nowych inwestycji, lokowania siedzib zakładów przemysłowych, albo wspierać dalszy rozwój istniejących zakładów pracy. O których inwestycjach drogowych jest mowa?

Uwolnić centrum miasta

Budowa obwodnicy Wronek ruszyła na dobre w kwietniu bieżącego roku. Jej sercem będzie trójprzęsłowy most na Warcie o długości ponad 250 metrów i szerokości 15 metrów. Nowa obwodnica zostanie powiązana z drogami wojewódzkimi nr 184 i nr 182, drogami powiatowymi i gminnymi. Oprócz tego wzdłuż trasy powstaną drogi rowerowe i chodniki wraz z oświetleniem. Obwodnica ma przede wszystkim przejąć ruch ciężarowy, który przez lata był skierowany do centrum miasta. Skorzystać powinni też mieszkańcy regionu, bo w ramach obwodnicy budowany jest nie tylko nowy most na Warcie, ale także wiadukt nad linią kolejową - co oznacza, że nie będzie trzeba już tracić czasu stojąc przed zamkniętym przejazdem. Obwodnica Wronek ma być gotowa w czerwcu 2022 roku. Jej koszt oszacowano na ponad 80 milionów złotych, z czego ponad 66 milionów to pieniądze z Unii Europejskiej.

Gostyń też z obwodnicą

W maju został otwarty pierwszy odcinek obwodnicy Gostynia. Inwestycja polega na przebudowie drogi wojewódzkiej 434. Pierwszy fragment ma nieco ponad 2 km długości, a cała droga ma mieć łącznie prawie 8,5 kilometra. Całkowita wartość zadania to 116 mln zł. Z tej kwoty przeszło 85,5 mln zł będzie pochodzić z Unii Europejskiej, w ramach WRPO. Inwestycja realizowana jest przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich i zakończy się w przyszłym roku. W ramach budowy obwodnicy Gostynia przebudowana zostanie również droga krajowa nr 12.

Kluczowy most w regionie

W Rogalinku przy wsparciu środków z WRPO budowany jest zupełnie nowy most na Warcie. Przeprawa w ciągu drogi wojewódzkiej 431 będzie miała długość ponad 800 metrów i ma być gotowa za dwa lata. Łączna wartość kontraktu to ponad 63 mln złotych, z czego unijne dofinansowanie to prawie 52 mln złotych. Nowa przeprawa to kluczowa inwestycja przede wszystkim dla mieszkańców Puszczykowa i Mosiny.

Po śladzie kolei

O wiele mniejsza inwestycja zmieniła życie mieszkańców Obornik. Tak zwana mała obwodnica okazała się wielkim sukcesem. Nagrodzona w konkursach magazynu Builder Polska i Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" oraz w konkursie „Kryształy Zamówień Publicznych 2020” inwestycja to przełom, ze względu na wykorzystanie istniejącej już infrastruktury kolejowej. Licząca nieco ponad kilometr droga została wybudowana w śladzie dawnej trasy kolejowej. Pozostałościami po niej są takie elementy jak wyremontowane i przywrócone do użytku wiadukt oraz most na rzece Wełnie. Inwestycja kosztowała ponad 14 mln złotych, w ramach przebudowy powstały też nowe ronda i ekrany dźwiękochłonne.

źródło: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

20-10-27-mala-obwodnica-oborniki-03.jpg
20-10-27-mala-obwodnica-oborniki-02.jpg
20-10-27-mala-obwodnica-oborniki-01.jpg
20-10-27-most-w-rogalinku-04.jpg
20-10-27-most-w-rogalinku-02.jpg
20-10-27-most-w-rogalinku-01.jpg
20-10-27-obwodnica-gostyn-03.jpg
20-10-27-obwodnica-gostyn-02.jpg
20-10-27-obwodnica-gostyn-01.jpg
20-10-27-obwodnica-wronki-03.jpg
20-10-27-obwodnica-wronki-02.jpg
20-10-27-obwodnica-wronki-01.jpg