admin_template

GOSPODARKA

Sty
21

Powiat pilski otrzyma ponad 1,4 mln złotych

20-01-21-promocja-gospodarcza-powiatu-pi.png

Program promocji gospodarczej powiatu pilskiego, rozpoczęty w ubiegłym roku, będzie kontynuowany, dzięki dofinansowaniu, które powiat otrzyma z WRPO 2014 – 2020. Dotacja to kwota ponad 1,4 mln złotych, a wartość tego etapu projektu sięga blisko 1,7 miliona.

Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki powiatu pilskiego oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu. Projekt zakłada wzrost poziomu handlu zagranicznego małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zdobycie nowych rynków zagranicznych, wzrost dostępu przedsiębiorców do rynków zagranicznych, międzynarodową i krajową promocję możliwości inwestycyjnych, połączenie promocji gospodarczej i inwestycyjnej, stworzenie i kompleksowy rozwój oferty inwestycyjnej regionu, oraz budowę Marki Wielkopolska.

Działania związane z realizacją projektu polegać mają przede wszystkim na udziale w międzynarodowych targach gospodarczych, usługach doradczo - szkoleniowych dla przedsiębiorców w zakresie internacjonalizacji, usługach doradczo-szkoleniowych dla jednostek samorządu w zakresie pozyskania inwestora, opracowywaniu analiz rynków docelowych, stworzeniu platformy internetowej poświęconej internacjonalizacji, opracowaniu materiałów promocyjno-informacyjnych oraz dotyczących Marki Wielkopolski, przygotowaniu filmu promocyjnego, wdrożeniu systemy certyfikacji, promocji gospodarczej i inwestycyjnej w mediach międzynarodowych, przygotowaniu konferencji ogólnopolskiej i otwierającej projekt.

Efekty, jakie zakłada projekt, to przede wszystkim wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach, doprowadzenie do umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki powiatu pilskiego, wzmocnienie potencjału powiatu pilskiego poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu, pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego.