LOGO

GOSPODARKA

Maj
14

Osoba z niepełnosprawnością nie musi być wykluczona z rynku pracy

zaz.jpg

Niepełnosprawność może wykluczać na wiele sposobów. Jednym z nich jest wykluczenie z rynku pracy. Pracodawcy często boją się konsekwencji zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, ponieważ nie są przekonani co do ich zdolności i umiejętności.

Jednym z liderów zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i dumą regionu jest Zakład Aktywności Zawodowej w Pile, który odwiedziłem w ostatnią środę (12. maja) na zaproszenie Pana Senatora Mieczysława Augustyna, który jest Prezesem Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej.

Obecnie Zakład zatrudnia 87 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym
w wymiarze 0,55 etatu i 28 osób z kadry administracyjno-instruktorskiej w pełnym wymiarze czasu
pracy, pozostając największą tego typu placówką wsparcia w Województwie Wielkopolskim.

Praca jest jednym ze sposobów walki z wykluczeniem. Możliwość wykonywania pracy i codzienne kontakty z innymi ludźmi są przyczynkiem do wyjścia z domu i pokazaniem tego co się potrafi.

Dzięki środkom przyznanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 2020 i 2021 roku udało się ZAZ-ie w znaczący sposób zmodernizować stanowiska pracy osób z niepełnosprawnościami oraz ich instruktorów, a także przeznaczyć znaczne środki na remonty m.in. wymianę windy w budynku, remont dachu i montażu fotowoltaiki, czy zakup dwóch samochodów dostawczych. Wszystkie inwestycje służą poprawie warunków, bezpieczeństwa i komfortu pracy. W latach 2020 – 2021 Zakład Aktywności Zawodowej w Pile decyzją Samorządu Województwa otrzymał łącznie ponad 800 000 złotych, które w ponad 70% zostały lub zostaną przeznaczona na inwestycje m.in. w sprzęt niezbędny do realizacji zleceń.

W 2020 i 2021 r. na rzecz pracowników z niepełnosprawnością Zakład przeznaczy na wynagrodzenia, premie, nagrody, świadczenia i wsparcie ze specjalnego funduszu aktywności w wysokości ponad 3 500 000 zł.

Między innymi dzięki tym środkom i decyzjom Samorządu Województwa w dobie pandemii w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Pile udało się nie tylko utrzymać ciągłość pracy, ale nawet zwiększyć zatrudnienie.

„Jako pilanina napawa mnie szczególną dumą, że tak prężny Zakład Aktywizacji Zawodowej działa właśnie w naszym mieście. Aktywizacja osób wykluczonych powinna być jednym z priorytetów samorządów na każdym szczeblu.”

Pracownicy z niepełnosprawnościami włączyli się w walkę ze skutkami pandemii szyjąc pod 40 000 maseczek dla szkół, DPS-ów i innych instytucji, a także dezynfekując setki razy place zabaw dla dzieci
i przystanki autobusowe. Środki na ten cel pochodziły z Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, które także wspiera Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wielokrotnie w ciągu roku wspiera Zakład w Pile zlecając pakowanie lub szycie produktów, a także pomagając merytorycznie w rozwiązywaniu problemów.

Na co dzień ZAZ w Pile prowadzi działy: opakowania i montażu, ogrodniczo-porządkowy, a także krawiecki.