admin_template

GOSPODARKA

Cze
27

Centrum Badawczo – Rozwojowe OZE już wkrótce w Pile

Na terenie centrum zostaną wybudowane:
- wieża wiatrakowa wraz turbiną siłowni wiatrowej (wysokość wieży 10 metrów, moc turbiny 5 kW), która służyć będzie do przekształcania siły wiatru do napędu pomp w gospodarce wodno-ściekowej,
- kontener biurowy, w którym będą prowadzone badania nad nowymi technologiami związanymi z odnawialnymi źródłami energii,
- dwa rzędy paneli fotowoltaicznych w ilości 20 sztuk o łącznej mocy 5 kW.

Ponadto centrum zostanie wyposażone w mikroskop sił atomowych oraz symulator słońca (niezbędne do badań powierzchni fotowoltaicznych), silniki powietrzne służące do badania wykorzystania energii sprężonego powietrza oraz zbiorniki ciśnieniowe, które posłużą do przechowywania sprężonego powietrza, niezbędnego do badań naukowych.

Głównym założeniem realizacji projektu jest konkurencyjna gospodarka oraz wzmacnianie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw miasta Piły, za pomocą optymalizacji gospodarki energetycznej przedsiębiorstw, badania autonomicznego powietrznego systemu zasilania w celu opracowania wysokowydajnych turbin, badania wydajności ogniw fotowoltaicznych, a także optymalizacji mikrosieci prosumenckiej OZE.

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE przez GWDA sp. z o.o. w Pile to projekt, którego całkowity koszt wynosi 848 657,17 zł. Zakłada on utworzenie centrum badawczo-rozwojowego wraz z niezbędną aparaturą oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi przez GWDA sp. z o.o. w Pile, a zrealizowany zostanie na podstawie umowy konsorcjum pomiędzy GWDA sp. z o.o. a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile i Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski w Pile.

01.jpg
02.jpg
04.jpg
03.jpg
05.jpg
06.jpg