admin_template

Działalność

Gru
21

Dodatkowe przejścia dla pieszych w rejonie ulic: Drygasa, Sikorskiego i Cegalnej.

mapa.png

W grudniu mieszkańcy Piły zwrócił się do mnie z problemem, który znacząco wpływał na komfort życia w Pile. Sprawa dotyczy małej liczby przejść dla pieszych w rejonie ulic: Ceglanej, Konarskiego, Wyspiańskiego, Drygasa, a także Sikorskiego. Ten stan rzeczy w ocenie mieszkańców stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa, a w efekcie życia i zdrowia pieszych, bowiem Ci zamiast korzystać z wyraźnie oznaczonych przejść, przechodzą przez jezdnie. Postawa ta wielokrotnie spowodowała ukaranie mandatem przez służby policji przechodniów. Propozycje, które podsunęli pilanie skupiają się na wyznaczeniu dodatkowych przejść dla pieszych w w/w rejonie. Dlatego w ramach interpelacji, zapytałem o możliwość wyznaczenia przejść, a tym samym poprawę bezpieczeństwa i komfortu pieszych.

W odpowiedzi, którą otrzymałem poinformowano mnie, że sprawa ta zostanie przekazana do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Staroście Pilskim, celem zaopiniowania.

O dalszych efektach prac, będę informował na bieżąco.