admin_template

Działalność

Gru
07

Będzie zmiana oznakowania przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im Pantaleona Szumana.

m8wfr8.jpg

Dlatego w interpelacji pytam: czy możliwa jest interwencja w tej sprawie, a co za tym idzie zmiana oznakowania, poprzez umieszczenie stosownej tabliczki, która dopuszcza ruch cyklistów (tabliczka do znaków drogowych T-22).

Na 29 czerwca datowana jest odpowiedź na powyższa interpelację, w której z upoważnienia Prezydenta Miasta, wiceprezydent Krzysztof Szewc przedstawił w stan faktyczny jaki jest w tym obszarze – znak postawiony na wniosek dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Miejskiej im. Pantaleona Szumana. Jednocześnie w interpelacji Wiceprezydent informuje, iż propozycja, którą zawarłem w interpelacji, tj. montaż tabliczki T-22, która umożliwi dojazd rowerów pod same stojaki, do tej pory nie wpłynął od zarządcy obiektu. W świetle przedstawionych informacji, postanowiłem zwrócić się z pismem do zarządcy obiektu – dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki im. Pantaleona Szumana w celu rozwiązania problemu zgłaszanego przez cyklistów.

Na 6 lipca adresowana jest odpowiedzi na moja prośbę, o której zgodnie z zapowiedzią pragnę poinformować. Pani Joanna Wyrwa-Krzyżańska – dyrektor Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pantaleona Szumana, przychyliła się do wniosków jakie wystosowałem w dokumecie kierowanym do zarządcy terenu. Pani Wyrwa-Krzyżańska zgodziła się na umieszczenie tabliczki T-22 pod znakiem B-1 na terenie użytkowanym przez bibliotekę, co jednocześnie spełnia potrzebę cyklistów, którzy na portalu społecznościowym wyrazili swoje zdanie na temat w/w oznakowania. Jednocześnie w pełni zgadzając się ze stwierdzeniem Pani Dyrektor, ufam, że inicjatywa wzmocni bezpieczeństwo ruchu cyklistów oraz pieszych, a ponadto komfort ich podróżowania.

Bardzo miło mi, że mogłem przy użyciu narzędzi, którymi dysponuje jako radny (np. interpelacja) mogłem spełnić wolę mieszkańców, jednocześnie przyczyniając się do rozwiązania zauważonego problemu który odnosi się do tematów dobrze mi znanych – bezpieczeństwa w ruchu drogowym.