LOGO

Działalność

Kwi
17

Ambasador Wielkopolskiej Kultury

konkurs-marszalek-ambasador-kultury-wlkp.png

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów, które w roku 2019 będą reprezentować Wielkopolskę w ramach międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, odbywających się poza granicami Polski. Może być on realizowany poprzez udział osób lub grup artystycznych w konkursach, festiwalach, wystawach oraz innych wydarzeniach, na które wcześniej podmioty te otrzymały zaproszenia od organizatorów przedsięwzięć. W Wielkopolsce funkcjonuje wiele podmiotów, które w swojej działalności wykazują wysoki poziom artystyczny. Wiele spośród nich jest co roku zapraszanych do zaprezentowania swoich dokonań podczas międzynarodowych przeglądów, festiwali oraz konkursów na gruncie różnych dziedzin sztuki, odbywających się poza granicami kraju. Program „Ambasador Wielkopolskiej Kultury” będzie służyć wspieraniu artystów i zespołów, którzy reprezentować będą Wielkopolskę za granicą. Aby kultura naszego regionu mogła być ukazana poprzez najciekawsze i najbardziej zróżnicowane produkcje artystyczne, samorząd województwa wielkopolskiego ogłasza konkurs, w ramach którego artyści zaproszeni do udziału w wydarzeniach odbywających się poza granicami kraju, będą mogli uzyskać dofinansowanie w oparciu o regulamin. Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2019 r., o godz. 12.00. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu znajda Państwo na stronie https://www.umww.pl/ambasador-wielkopolskiej-kultury