admin_template

Aktualne nabory wniosków

Paź
09

Polityka Nowej Szansy

20-10-09-polityka-nowej-szansy.jpg

Ruszył program wsparcia klientów biznesowych w trudnej sytuacji gospodarczo-finansowej. Na stronie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. została uruchomiona zakładka „Polityka Nowej Szansy” dla ratowania lub restrukturyzacji klientów biznesowych, przewidziany ustawą z dnia 16 lipca 2020 r.

Adresatem pomocy jest mikro, mały i średni przedsiębiorca, który spełni warunki zawarte w powyższych regulacjach. Dodatkowo duży przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z tej formy pomocy po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej.

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem pomocy mogą składać wnioski:

  • osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP na adres: /ARPSACentrala/SkrytkaESP

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu projektu przewidzianego dla każdego roku. O przyznaniu pomocy decyduje kolejność złożenia wniosku, przy czym wniosek musi być kompletny i poprawnie wypełniony.

Szczegółowe informacje:

https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy

https://www.arp.pl/dla-mediow/aktualnosci/polityka-nowej-szansy

Ulotka PNS