admin_template

Aktualne nabory wniosków

Gru
03

Mamy to!

20-12-03-konkursy-sportowe.jpg

Już niebawem (4 stycznia 2021 r.) ruszą nabory wniosków z zakresu sportu i turystyki. Największy budżet, bo 3,8 mln złotych, będzie miała IV edycja autorskiego programu samorządu województwa wielkopolskiego – „Szatnia na Medal”. Do tej pory – od 2018 r. – w jego ramach zrealizowano zadania na terenie 123 wielkopolskich jednostek samorządu. Tak jak w poprzednich edycjach, dofinansowaniem mogą zostać objęte zadania inwestycyjne i remontowe, wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów zadania, a maksymalna kwota dotacji to 100 tysięcy złotych. Jest jedna zasadnicza zmiana w IV edycji – nie będzie można przeprowadzać remontów obiektów oświatowych – szatni w przyszkolnych halach sportowych i salach gimnastycznych i innych przyszkolnych obiektach sportowych.

Również 4 stycznia 2021 r. ruszy nabór wniosków z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej. Celem naboru jest finansowe wsparcie inicjatyw związanych z poprawą i rozwojem infrastruktury lekkoatletycznej, poprzez budowę takich obiektów, jak:

·         bieżnie okólne,

·         bieżnie proste,

·         skocznie,

·         rzutnie,

·         inne urządzenia lekkoatletyczne.

Wsparciem będą objęte projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego.  Na realizację projektów określonych w procedurze konkursowej zaplanowano w budżecie województwa wielkopolskiego kwotę 1 700 000 złotych. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów zadania.

W tym samym terminie będzie można zacząć składać wnioski w naborze na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej realizowanych przez samorządy w 2021 roku.

Celem programu jest finansowe wsparcie inicjatyw związanych z poprawą i rozwojem infrastruktury okołoszlakowej (przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty turystyczne, itp.). Priorytetowo będą traktowane projekty realizowane na/w pobliżu Wielkiej Pętli Wielkopolski, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Pieszych, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych, Szlaku Piastowskiego, wielkopolskich odcinków Drogi św. Jakuba.

Wsparciem zostaną objęte projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego – miasta, gminy, powiaty – z województwa wielkopolskiego.

Na wsparcie konkursowe w budżecie województwa zaplanowano 450 000 złotych. Wysokość dotacji nie może przekroczyć

·         60% całkowitych kosztów zadania (projekty związane z Wielkopolskim Systemem Szlaków Rowerowych),

·         50% całkowitych kosztów zadania (pozostałe projekty).

I jeszcze jeden konkurs, który już trwa, a nabór zakończy się 4 stycznia 2021 r. Tym razem skierowany do organizacji pozarządowych na realizację w formie wspierania zadań publicznych województwa w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.

W konkursie może zostać wybrana jedna lub więcej ofert realizacji zadań zmierzających do poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej, spełniającej ważną rolę dla mieszkańców Wielkopolski i turystów (np. tablice informacyjne, pomosty, mała architektura).

Na realizację zadań w ramach konkursu w budżecie województwa zaplanowano kwotę 150 000 złotych, a maksymalna wnioskowana kwota dotacji w ramach jednej oferty wynosi 35 000 złotych.

SZATNIA NA MEDAL

INFRASTRUKTURA SPORTOWA (LEKKOATLETYKA)

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA (SAMORZĄDY)

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA (NGO)

SPOTKANIE ONLINE DLA NGO