admin_template

Aktualne nabory wniosków

Gru
29

Konkurs „edukacyjny”

20-12-29-konkurs-edu.jpg

W 2021 roku środki finansowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań publicznych w dziedzinie edukacji w ramach otwartego konkursu ofert przeznaczone będą na:

  •          wspieranie projektów edukacyjnych z zakresu wychowania obywatelskiego, wiedzy
             o samorządzie terytorialnym, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu województwa wielkopolskiego,
  •          wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat Wielkopolski wśród dzieci i             młodzieży,
  •          wspieranie realizacji projektów edukacyjnych z zakresu kultury języka, ortografii polskiej i literatury,
  •          wspieranie działań z zakresu upowszechniania wzorca aktywnego uczestnictwa
             w życiu społecznym, z uwzględnieniem roli lidera grupy,
  •          wspieranie inicjatyw promujących szkolnictwo zawodowe,
  •          działania związane z rozwijaniem talentów, pasji dzieci i młodzieży na terenach wiejskich.

Oferty należy składać w formie elektronicznej poprzez generator Witkac.pl jak i w formie papierowej do dnia 27 stycznia 2021 roku do godziny 15:30.

Szczegóły TUTAJ.