admin_template

Społeczność lokalna

Mar
04

Żłobek nr 2 w Pile

20-03-04-zlobek-pila.png

Zarząd województwa podjął decyzję o wsparciu aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach programu „Piła stawia na Maluchy!”. Piła otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln złotych na funkcjonowanie Żłobka nr 2, gdzie znajdą się 34 miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech, zapewnione również będzie finansowanie działalności bieżącej żłobka przez 24 miesiące. W ramach projektu zostaną wyremontowane i zaadaptowane pomieszczenia, będą też doposażone w meble i sprzęt, a dodatkowo zostaną zakupione zabawki i materiały dydaktyczne. Gmina chce w jak największym stopniu obniżyć koszty, które poniosą rodzice maluchów, docelowo pobyt dziecka w żłobku, wraz z wyżywieniem, ma kosztować nie więcej niż 300 złotych miesięcznie.