admin_template

Społeczność lokalna

Lut
07

Wreszcie jest!

Inwestycja w edukację i opiekę nad dziećmi to zawsze inwestycja w przyszłość, dlatego ogromnie się cieszę, że również z pomocą samorządu województwa, powstają w Wielkopolsce żłobki. Doczekaliśmy się kolejnego, tym razem w gminie Lipka, gdzie opiekę znajdzie dwudziestka dzieci, a rodzice będą ponosić minimalne opłaty, a co najważniejsze, będą mogli dalej funkcjonować na rynku pracy. W październiku zeszłego roku podjęliśmy z zarządem województwa decyzję o dofinansowaniu dla Lipki w wysokości 1,2 mln złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego, a dzięki temu żłobek w Lipce nie tylko został doposażony wraz z placem zabaw, nie tylko można było zatrudnić pracowników, ale placówka ma zapewnione należyte funkcjonowanie przez dwa lata.

Gratuluję, trzymam kciuki, za kilka miesięcy na pewno znów Was odwiedzę, a w niedalekiej przyszłości będą kolejne środki dla Lipki, tym razem z PROW, na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Będzie budowana kanalizacja sanitarna i rozdzielcza sieci wodociągowej na odcinku Łąkie-Kiełpin.

awu1618.JPG
awu1619.JPG
awu1625.JPG
awu1639.JPG
awu1640.JPG
awu1647.JPG
awu1630.JPG