admin_template

Społeczność lokalna

Paź
08

STRATEGIA 2030

awu8107.JPG

Tworzymy dokument „żywy”, a nie kolejny „półkownik”. Takie opinie można było usłyszeć od uczestników spotkania konsultacyjnego Strategii Rozwoju Województwa do 2030 roku, które odbyło się 4 października w Pile.
Każda część Wielkopolski to inne potencjały, inne deficyty i bariery oraz inne powiązania, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Każda z nich wymaga zatem innego pakietu interwencji zewnętrznej. Dlatego rozmawiamy o przyszłości naszego regionu z jego mieszkańcami. Nie chcemy podejmować takich kluczowych decyzji zza biurka urzędnika. Tylko maksymalnie uspołeczniony proces tworzenia Strategii 2030 daje gwarancję, że będzie ona odpowiadała na najważniejsze wyzwania regionu i świata. Cieszę się bardzo, że tak wiele osób pojawiło się na naszych spotkaniach konsultacyjnych w Pile, Kaliszu i Lesznie.

W piątek rozmawialiśmy o wyzwaniach dla subregionu pilskiego, których jest sporo. Do najważniejszych należy zaliczyć dalsze rozwijanie projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, transportu niskoemisyjnego, czy ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych – w szczególności wykluczenia społecznego oraz kwestii demograficznych. W Pile sporo mówiliśmy też na temat konieczności budowy kolejnych odcinków dróg, ale także elektryfikacji linii kolejowej z Krzyża Wlkp. do Piły, czy modernizacji odcinka z Czarnkowa do Rogoźna Wlkp. Dyskusja dotyczyła również dostępu do usług medycznych, e-administracji, ale także rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w Wielkopolsce Północnej. Niezwykle ważne są również atuty środowiskowe (czyste powietrze) i krajobrazowe subregionu pilskiego. To tutaj znajdują się chociażby dwa rezerwaty przyrodnicze.
Dyskusja w Pile była również dobrym momentem na pierwsze podsumowania funkcjonowania Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), czyli oddzielnych kopert finansowych przewidzianych dla czterech subregionów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jedno z OSI działa na terenie Piły i okolic. Udało się tu zrealizować kilka wspólnych przedsięwzięć z udziałem samorządów, ale jest ich wciąż za mało! Tym bardziej, że w nowej perspektywie unijnej w jeszcze większym stopniu będą doceniane pomysły zakładające współpracę samorządów lokalnych działających w obrębie OSI. I nie chodzi tu o liczbę samorządów tworzących OSI, ale o stopień identyfikacji i zrozumienia wspólnych problemów, które występują na terenie np. kilku gmin, bo w nowej perspektywie unijnej będzie najprawdopodobniej mniej pieniędzy dla Wielkopolski. Z tego powodu jeszcze bardziej liczyć się będzie współpraca i umiejętność wyboru najważniejszych kierunków działań, które (co ważne!) wpisują się w obszary tematyczne UE. Więcej środków unijnych inwestowanych ma być m.in. w gospodarkę cyfrową, badania i rozwój, odnawialne źródła energii, ale też zarządzanie granicami i bezpieczeństwo Europy. Spore pieniądze nadal wspierać mają rozwój zrównoważonej polityki społecznej. Dlatego podczas organizowanych wcześniej spotkań z samorządowcami z północnej Wielkopolski staraliśmy się wypracować jak najwięcej ważnych, wspólnych projektów, które chcielibyśmy wpisać do strategii. To się udało, bo propozycje z północy regionu zapisane dziś w projekcie Strategii 2030, to zadania na kwotę około 7 mld złotych.
Ostatnie konsultacje zaplanowano na 10 października w Koninie oraz 11 października w Poznaniu. Mieszkańcy swoje uwagi oraz opinie mogą zgłaszać nie tylko w trakcie spotkań, ale również za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a także drogą korespondencyjną. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj i tutaj.