admin_template

Społeczność lokalna

Kwi
08

Rozwijamy ofertę edukacyjną

dworek-chalin.jpg

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego realizuje zadania samorządu województwa określonych przepisami ustawy o ochronie przyrody. W Wielkopolsce funkcjonuje 14 parków krajobrazowych, łącznie obejmując ponad 181 tysięcy hektarów.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego otrzyma ponad 650 tys. złotych dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt  pt. "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju" kosztować będzie 912 150,00 zł i skierowany zostanie na edukację przyrodniczą oraz promocję tej formy ochrony przyrody wśród społeczności Województwa Wielkopolskiego.

Za przyznane środki ZPKWW znacząco rozwinie swoją ofertę edukacyjną, dzięki zakupowi pomocy dydaktycznych, wspierających zajęcia i warsztaty przyrodnicze w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczych w Chalinie (gm. Sieraków) i Lądzie (gm. Lądek).

Wzbogacenie ośrodków w nowoczesne techniki przekazu i pomoce dydaktyczne przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności prowadzonych tam zajęć, ułatwi obserwację przyrody podczas wypraw terenowych oraz pozwoli na przybliżenie procesów i zjawisk przyrodniczych, ekologicznych i społecznych. Oferta edukacyjna będzie spójna z podstawą programową MEN, w kontekście zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałaniu zmian klimatycznych.

Nauczyciele z Wielkopolski będą mogli korzystać z bogatego katalogu scenariuszy przyrodniczych zajęć edukacyjnych u siebie w klasach, który zostanie przygotowany w tym roku, natomiast turystów i miłośników pieszych wędrówek ucieszą przewodniki turystyczne po wszystkich parkach krajobrazowych Wielkopolski, które będa opublikowane w ramach tego projektu.

Będzie można z bliska przyjrzeć się ogromnemu bogactwu przyrodniczemu rzeki Warty, dzięki specjalnie w tym celu przygotowanej dioramie, która powstanie w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. W założeniu diorama zawierać będzie eksponaty fauny i flory oraz charakterystyczne elementy koryta rzeki. Docelowo przyczyni się do lepszego poznania zagadnień przyrody parku.

Najpiękniejsze fragmenty Wielkopolski, której krajobraz chroni Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego będą prezentowane w30 sekundowym spocie przyrodniczym, który pomoże w promocji regionu podczas targów i konferencji.