admin_template

Społeczność lokalna

Cze
14

Medyczna zamiast Matwiejewa

19125942-1392037197545193-669132105-o.jpg
19179475-1392036724211907-760661858-o.jpg
19181954-1392643274151252-1055011442-o.jpg
19126282-1392037114211868-1619704814-o.jpg
medyczna-zamiast-matwiejewa-pila-1.jpg

W Pile dobiegają końca konsultacje społecznego dotyczące zmian nazw dla poszczególnych ulic. Wczoraj takie spotkanie odbyło się z mieszkańcami ulicy Matwiejewa, którzy wybierali spośród trzech propozycji nazw dla swojej ulicy. Te propozycje, to: ul. Zbigniewa Religii, ul. Marcina ze Sławska i ul. Medyczna.

Tylko pięć osób głosowało na ulicę Marcina ze Sławska, założyciela miasta Piły, znanego z kart historii, jako ten, który 15 lipca 1410 roku w Bitwie pod Grunwaldem dowodził pod własną chorągwią. Główne głosy rozłożyły się pomiędzy ulicą Medyczną (51), a ul. Zbigniewa Religii (19). Tak więc grubo ponad 50 procent ankietowanych zdecydowało, że Matwiejewa zmieni się na Medyczną.  

***

Przypomnijmy. Do zmian nazw ulic dochodzi ze względu na obowiązującą ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zwaną popularnie ustawą dekomunizacyjną, termin w którym należy dokonać zmian ulic upływa 2 września 2017 r. Do tego czasu zostaną podjęte stosowne uchwały Rady Miasta Piły zmieniające nazwy pilskich ulic i placu, wytypowanych do zmiany.

Podkreślić należy, że ustawa o zmianie nazw ulic została narzucona odgórnie za sprawą IPN. Ani radni miejscy, ani mieszkańcy Piły nie wyrazili swojej aprobaty dla tej decyzji: - Radni, podczas sesji Rady Miasta, nie raz wyrażali swój sprzeciw, mając przy tym zrozumienie dla mieszkańców, którym te zmiany nie są na rękę. Jednak w tej sprawie nic nie możemy zrobić. Dlatego musieliśmy przeprowadzić konsultacje społeczne i wybrać nowe nazwy dla poszczególnych ulic, w przeciwnym razie takie nazwy zostałyby nam – przez IPN – narzucone odgórnie – komentuje radny Rady Miasta w Pile, Jacek Bogusławski.

***

Komisja ds. nazewnictwa zaproponowała  następujące nazwy dla pozostałych ulic w Pile objętych dekomunizacją:  

Dla ul. Bohaterów Stalingradu: ul. Teofila Drozdowskiego, ul. Spacerowa, ul. Wielkopolska.

Dla ul. Buczka: ul. Arsenałowa, ul. Nowogrodzka, ul. Staromiejska.

Dla ul. Walki Młodych: ul. Ks. Jerzego Rumaka, ul. Długa, ul. Młodych.

Dla ul. Armii Ludowej: ul. kpr. Piotra Konieczki, ul. Górna, ul. Władysława Warneńczyka.

Dla ul. Siemiradzkiego: ul. Szpitalna, ul. płk. Kazimierza Rybickiego, trzecia propozycja zostanie podana w terminie późniejszym (tj. do dnia rozpoczęcia konsultacji).

Na tych ulicach konsultacje społeczne w większości się odbyły. Ostatnia, czyli przy ul.: Buczka i Bohaterów Stalingradu będzie miała miejsce 14 czerwca.

Mieszkańcy swoje głosy oddają w formie ankiety. 

Biuro prasowe: jacekboguslawski.pl

fot. UM w Pile