admin_template

Społeczność lokalna

Kwi
17

Europa dla obywateli

20-04-17-eudlaob.jpg

“Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji w realizacji projektów związanych z tematyką:

• obywatelstwa europejskiego,
• inicjatyw lokalnych,
• zaangażowania społecznego i demokratycznego,
• pamięci europejskiej.

Samorządy (wraz z podległymi im jednostkami) oraz instytucje i organizacje posiadające osobowość prawną mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach dwóch komponentów: Pamięć europejska i Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie.

Punkt kontaktowy programu w Polsce organizuje webinaria adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, badawczych, aktywistów i społeczników oraz osób zainteresowanych realizacją projektów międzynarodowych:

28 kwietnia o godz.11.00 – formularz zgłoszeniowy! – zapisy trwają do 27 kwietnia br., do godz. 10.00.

7 maja o godz. 13.00 – formularz zgłoszeniowy! – zapisy trwają do 6 maja br., do godz. 10.00.

Podczas wydarzeń przedstawione zostaną zasady ubiegania się o dofinansowanie w programie Unii Europejskiej „Europa dla obywateli”, informacje o celach, założeniach i priorytetach programu, rodzajach działań oraz terminach konkursu wniosków w 2020 roku.

Udział w webinarium jest bezpłatny. Obowiązują natomiast zapisy przez formularz zgłoszeniowy – o zakwalifikowaniu zostaniecie Państwo powiadomieni mailem, który zostanie wysłany na podany przez Państwa adres email. Do udziału w spotkaniu potrzebny będzie komputer z dostępem do Internetu oraz słuchawki/głośniki. Spotkania potrwają około 1,5 godziny. Szczegóły dotyczące spotkań online oraz formularze rejestracyjne znajdują się na stronie „Szkolenia”.