admin_template

Społeczność lokalna

Kwi
06

Eko - edukacja w powiecie pilskim

nadlesnictwo-zdrojowa-gora.jpg

II etap projektu „Eko – edukacja w powiecie pilskim to projekt realizowany przez samorząd powiatowy, który dotyczy zachowania potencjału środowiskowego powiatu, w tym Nadleśnictw Zdrojowa Góra i Kaczory, przez stworzenie atrakcyjnych warunków dla edukacji ekologicznej. To ciąg dalszy działań rozpoczętych w projekcie już w 2018 roku.  W bieżącym etapie, w ramach prowadzenia edukacji, wsparciem objęte zostaną trzy ośrodki prowadzące działalność w zakresie edukacji ekologicznej – Ośrodek Edukacji Przyrodniczo – Leśnej „Zdrojowa Góra”, Ośrodek Edukacji Leśnej Kaczory i Powiat Pilski.

Projekt zakłada przeprowadzenie czterech kampanii edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną dla lokalnej społeczności oraz dzieci i młodzieży (w zakresie ekologii i ochrony środowiska). Powstanie również sześć nowych ekologiczno – przyrodniczych ścieżek edukacyjnych, a jedna z już istniejących zostanie rozbudowana. W ramach projektu, na terenie powiatu zrealizowane będą również dwie zupełnie nowe formy zajęć edukacji ekologicznej w formie bezpośredniej, oczywiście dla dzieci i młodzieży. Wartość projektu to prawie 2,1 mln złotych, a kwota dofinansowania sięga niespełna 1,5 miliona.