admin_template

Społeczność lokalna

Lip
23

Będzie częstszy wywóz odpadów segregowanych

awu2313.JPG
awu2316.JPG
awu2320.JPG
awu2324.JPG
awu2325.JPG
awu2326.JPG
awu2328.JPG
awu2329.JPG
awu2330.JPG
awu2331.JPG

Z początkiem nowego roku zwiększy się częstotliwość wywozu odpadów segregowanych z domów jednorodzinnych na terenie działalności Międzygminnego Związku PRGOK. W tej chwili wywozy odbywają się raz w miesiącu. Nowy regulamin zakłada, że te wywozy będą miały miejsce raz na dwa tygodnie. Dotyczy to również odpadów biodegradowalnych w okresie zimowym.

O zmianach mówiono podczas dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej w Urzędzie Miasta. – W tej chwili mamy przygotowany nowy regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie całego Związku Międzygminnego PRGOK. Wielokrotnie proszono nas, aby zwiększyć częstotliwość wywozu odpadów segregowanych. Mieszkańcy z domków jednorodzinnych mogą liczyć na wywóz tych śmieci raz w miesiącu, a to zdecydowanie za mało. Z tego też powodu wiele osób nie zgłaszało gotowości do pełnej segregacji – mówił prezydent Piły, Piotr Głowski.

W trakcie konferencji poinformowano o budowie nowych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jest to możliwe dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu w kwocie do 12 mln zł. Budowa PSZOK-ów już trwa. W najbliższym czasie oddane do użytku zostaną punkty w: Okonku i Wieleniu. Tymczasem w Pile budowa odbędzie się w 2019 roku. 

Prezes Związku Międzygminnego „PRGOK” Małgorzata Sypuła: - Podjęliśmy te działania dla optymalizacji systemu. W 2013 roku ustaliśmy pewne zasady działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie całego Związku, ale on cały czas ulega zmianie i musimy go dostosowywać do potrzeb mieszkańców i sytuacji prawnej, która aktualnie obowiązuje. Musimy - tak jak inne państwa członkowskie - spełniać takie, a nie inne kryteria. Za dwa lata połowa śmieci musi być segregowana, stąd te ułatwienia dla mieszkańców, którzy wahali się czy selektywną zbiórkę odpadów wprowadzić, czy nie. Drugim bardzo ważnym czynnikiem, jest też to, że musimy ograniczać masę składowanych odpadów zmieszanych, ale też wytwarzanie tych odpadów. W tej chwili prowadzimy kampanię edukacyjną w ramach, której wyposażymy placówki w sprzęty ułatwiające segregację odpadów. W tym tygodniu zostaną przekazane moduły do segregacji dla placówek. Odbywa się to dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu. Dodać należy, że w tym roku będziemy wybierać nowego operatora odbioru odpadów.

Dodać należy, że zwiększenie częstotliwości wywożenia odpadów segregowanych nie wiąże się z dodatkowymi opłatami dla mieszkańców: - Chcemy zachęcać do zbiórki, bo jak zostaniemy przy tym poziomie odbioru, to może zaowocować karami – dodał prezydent Piotr Głowski.

- Dążymy do jak najlepszych efektów i żeby te kary nas jak najmniej dotknęły. Abyśmy, jako mieszkańcy w przyszłości nie płacili więcej. W tej chwili jest decyzja wszystkich, całego Związku, włodarzy gmin, członków oraz zarządu, jak również mamy w tym zakresie przygotowywaną analizę. Sugerowaliśmy się tym, jak to wygląda w innych Związkach i wybraliśmy najlepsze propozycje. To zostało w tym regulaminie przedstawione i zostanie wdrożone od 1 stycznia – poinformował radny Rady Miasta w Pile, Jacek Bogusławski, i jako ciekawostkę dodał, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pozwoli na funkcjonowanie wysypiska w Kłodzie.