admin_template

GOSPODARKA

Sty
21

Konin z dofinansowaniem

20-01-21-konin-wielkopolska-dolina-energ.png

Projekt „Budowa i promocja marki Wielkopolska Dolina Energii”, który miasto Konin złożyło w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i zdobył najwięcej punktów spośród innych wniosków. Partnerem projektu jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, a instytucją organizującą konkurs zarząd województwa wielkopolskiego. Zgodnie z regulaminem pieniądze mogą być przeznaczone na promocję gospodarczą, inwestycyjną i budowę Marki Wielkopolski.

Wielkopolska Dolina Energii zakłada wsparcie dla przedsiębiorców nie tylko z Konina, ale i z gmin powiatów konińskiego, kolskiego, słupeckiego i turkowskiego. To oznacza, że ARR będzie m. in. organizować Targi Odnawialnych Źródeł Energii, pomagać konińskim firmom wejść na rynki zagraniczne, organizować wyjazdowe misje gospodarcze dla firm zajmujących się nowoczesnymi technologiami głównie z obszaru OZE, infrastruktury i środowiska, tworzyć bazę ofert inwestycyjnych subregionu konińskiego, budować markę Wielkopolskiej Doliny Energii m.in. poprzez działania w Internecie czy system certyfikacji przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie.

Realizacja projektu to koszt przekraczający 5 milionów złotych. Dofinansowanie z WRPO 2014-2020, to ponad 4 miliony. Czas realizacji – do połowy 2022 roku. Serdecznie gratuluję Piotrowi Korytkowskiemu, prezydentowi Konina i całemu konińskiemu samorządowi, a także prezesowi Maciejowi Sytkowi i Agencji Rozwoju Regionalnego.