admin_template

Bezpieczeństwo

Maj
28

COVID-19: Kiedy znów bez granic?

20-05-28-shengen-otwarcie-granicbiww.jpg

Kraje UE rozluźniają kontrole graniczne wprowadzone z powodu koronawirusa. Parlament Europejski chce skoordynowanych wysiłków w celu jak najszybszego przywrócenia funkcjonowania strefy Schengen.

Jeszcze na początku marca, swobodne podróżowanie po UE było czymś oczywistym dla większości Europejczyków. Jednak jednym ze środków wprowadzonych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa było zamknięcie granic wewnętrznych w większości krajów Europy. Ponieważ sytuacja epidemiologiczna się poprawia, a wakacje są coraz bliżej, kraje stopniowo przywracają swobodę przemieszczania się. Posłowie domagają się, aby bezpaszportowa strefa Schengen jak najszybciej wróciła do pełnego funkcjonowania.

Kontrole w strefie Schengen

Państwa członkowskie działały osobno i nadszedł najwyższy czas, aby UE zaangażowała się zanim będzie za późno i nastąpi nieodwracalna szkoda dla Schengen. Komisja Europejska powinna odgrywać fundamentalną rolę w przywracaniu swobodnego przepływu, przede wszystkim dla kluczowych kategorii, takich jak pracownicy przygraniczni. Koordynacja europejska jest zatem niezbędna - powiedziała kilka dni temu Tanja Fajon (S&D, Słowenia), przewodnicząca grupy roboczej ds. kontroli Schengen parlamentarnej Komisji Wolności Obywatelskich..

Zgodnie z obowiązującymi przepisami strefy Schengen, państwa członkowskie mogą - tymczasowo - wprowadzać kontrole graniczne na granicach wewnętrznych, jeżeli istnieje poważne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego. Muszą powiadomić Komisję Europejską o wprowadzeniu kontroli. KE prowadzi obecnie przegląd krajowych środków związanych z koronawirusem.

Jak ponownie otworzyć granice - wytyczne UE

W pakiecie propozycji dotyczących bezpiecznego wznowienia podróżowania w unii, 13 maja Komisja Europejska zaproponowała strefie Schengen i państwom członkowskim UE stopniowe ponowne otwarcie granic wewnętrznych. Nacisk położony jest na koordynację i przestrzeganie wspólnych kryteriów opartych na wytycznych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Stopniowe zniesienie ograniczeń mogłoby rozpocząć się między regionami lub krajami o podobnej sytuacji epidemiologicznej, które nie powinny dyskryminować ze względu na narodowość. Celem jest ostateczne otwarcie wszystkich granic w całej UE, aby umożliwić płynne i bezpieczne podróżowanie, zarówno z powodów zawodowych, jak i osobistych. Nie ma ustalonego harmonogramu, ponieważ zależy on od sytuacji epidemiologicznej i decyzji państw członkowskich.

Zarządzanie granicami i przywrócenie kontroli jest prerogatywą państw członkowskich, ale od wybuchu pandemii Komisja Europejska opracowała wspólne wytyczne, aby zapewnić przepływ pracowników w kluczowych sektorach oraz dostawy towarów i usług na jednolitym rynku. Dzięki współpracy konsularnej UE, prawie 600 000 Europejczyków, którzy utknęli za granicą, wróciło do domu, a unijny Mechanizm Ochrony Ludności umożliwił repatriację ponad 67 tys. obywateli UE. Komisja zaproponowała też przedłużenie ograniczenia wjazdu obywateli państw trzecich do UE do 15 czerwca.

Dowiedz się więcej o działaniach UE w walce z koronawirusem

Zapoznaj się z osią czasu działań UE w walce z pandemią

Stanowisko Parlamentu

Posłowie wzywają do przywrócenia swobodnego przepływu osób, pracowników, towarów i usług w strefie Schengen. Chcą ściślejszej współpracy UE, aby zagwarantować, że żaden obywatel unii nie będzie dyskryminowany. Posłowie chcą, aby wszelkie przyszłe kontrole na granicach wewnętrznych były nadzwyczajne i bardzo ograniczone w czasie. Komisja Wolności Obywatelskich (LIBE) przygotowuje rezolucję w sprawie sytuacji w strefie Schengen, nad którą Parlament Europejski ma głosować na posiedzeniu plenarnym w czerwcu.

Dowiedz się, jak Parlament Europejski wzmacnia system Schengen i zwiększa bezpieczeństwo granic w Europie.

Strefa Schengen

  • Strefa Schengen obejmuje 26 krajów
  • są to 22 państwa członkowskie UE: Belgia, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Holandia, Austria, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Finlandia i Szwecja
  • i 4 państwa stowarzyszone: Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein

Więcej informacji

EPRS: Wpływ koronawirusa na granice Schengen (27 kwietnia 2020) [EN]

Źródło: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli