admin_template

Blog

Zatwierdzone i przyznane dofinansowania na ścieżki rowerowe!

4-mln-zl-na-sciezki-rowerowe.png
cytat-z-wypowiedzi2.png
Zatwierdzone i przyznane dofinansowania na ścieżki rowerowe!
Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Województwa Wielkopolskiego zatwierdziliśmy listy projektów ocenionych w ramach konkursu „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” i... przyznaliśmy dofinansowanie.
W ostatnich latach mieszkańcy i samorządy marzą o dobrych ścieżkach rowerowych... i w Wielkopolsce takie projekty są realizowane. W ostatnich miesiącach rozstrzygnęliśmy konkursy na ich budowę przeznaczając kwotę ponad 40 mln zł z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Ścieżki rowerowe zapewniają wolność wyboru środka transportu i wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz sprawiają dużą radość miłośnikom dwóch kółek. Podczas jazdy ścieżką rowerową nie jesteśmy narażeni na korzystanie z jezdni, po których poruszają się auta - często z nadmierną prędkością. Ścieżki rowerowe wpływają także na walory rekreacyjne danego miejsca i sprawiają, że gminy, powiaty i miasta przyciągają turystów. Dzięki temu możemy dojechać do pracy czy nawet wyjechać za miasto. Z ostatnich inwestycji w Północnej Wielkopolsce takim przykładem jest ścieżka rowerowa z Piły do Dobrzycy czy z Piły do Kaczor.
  •  W czwartek 15 kwietnia br. dla Północnej Wielkopolski w Pilskim Obszarze Strategicznej Interwencji nasze uznanie zyskały projekty z Piły, Szydłowa, Kaczor, Trzcianki oraz Wysokiej.
  •  Gmina Szydłowo "Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w
Gminie Szydłowo". Kwota projektu: 1 080 237,45 zł, dofinansowanie: 746 943,98 zł
  •  Gmina Piła "Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem
wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI"
Kwota projektu: 1 581 904,50 zł, dofinansowanie: 1 316 441,32 zł
  •  Gmina Trzcianka "Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki". Kwota projektu: 896 361,79 zł, dofinansowanie: 498 606,69 zł
  •  Miasto i Gmina Wysoka "Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI
poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej"
Kwota projektu: 1 760 316,26 zł, dofinansowanie: 1 367 311,18 zł
  •  Gmina Kaczory "Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej
jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżki rowerowej Kaczory-Rzadkowo etap I"
Kwota projektu: 457 693,53 zł, dofinansowanie: 159 606,99 zł
  • Pełne wyniki również dla regionu Gnieźnieńskiego, Konińskiego oraz Leszczyńskiego są tutaj
Gratuluję