LOGO

Blog

Wodorowe koło zamachowe

20-01-20-gospodarna-2050-h2-wlkp.png

Wielkopolski samorząd wojewódzki znalazł się w gronie beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie w wysokości ponad 2 900 000 złotych otrzymał projekt „Gospodarna 2050 – H2 Wielkopolska, który z założenia ma być jednym z „kół zamachowych” wielkopolskiej gospodarki wodorowej.

Celem projektu jest promocja gospodarcza oraz budowa marki H2Wielkopolska dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich małych i średnich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, poprzez wspieranie tworzenia regionalnego ekosystemu gospodarki nisko i zeroemisyjnej.

Projekt jest nowatorski ze względu na podejście do promocji gospodarczej regionu poprzez niszową, wysoce technologiczną specjalizację, która z powodzeniem staje się wyróżnikiem podobnych Wielkopolsce regionów i całego świata. Obejmuje wstępny etap pracy z przedsiębiorcami dostrzegającymi szanse biznesowe na dynamicznie rozwijającym się rynku branży wodorowej w całym łańcuchu dostaw dla niej, nowego modelu biznesowego, towarzyszącym tym zmianom inwestycji i ich sfinansowania.

Projekt będzie promował Wielkopolskę poprzez wskazywanie jednostek samorządu terytorialnego i innych interesariuszy,  którzy już teraz zaangażowani są w rozwój gospodarki Wielkopolski opartej na rozwiązaniach nisko- i zeroemisyjnych, lub planują na swoim obszarze realizację przedsięwzięć opartych na tych technologiach. Chodzi również o technologie oparte na wykorzystaniu wodoru i w perspektywie dążące do kształtowania polityki na swoim obszarze w taki sposób, aby wspomagać w przyszłości podmioty będące częścią całego łańcucha dostaw gospodarki niskoemisyjnej.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na przestrzeni czterech lat, przez departament gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który mam wielką przyjemność nadzorować. Rozpoczęło się w październiku ubiegłego roku, a zakończy 30 czerwca 2022 r., a jego całkowita wartość to 3,5 mln złotych. Całokształt tematyki związanej z technologiami wodorowymi doskonale wpisuje się również w funkcjonowanie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej powstałej w ubiegłym roku, której mam zaszczyt przewodniczyć.