admin_template

Blog

Tworzymy młodzieżowy sejmik

nowy-sejmik-mlodziezy.png

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz ze złożeniem w nim obowiązujących podpisów. Prawidłowo wypełnione formularze należy składać w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu lub przesyłać drogą pocztową na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, aleja Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Dokument zgłoszeniowy w postaci formularza winien być złożony w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Młodzieżowy Sejmik”.

Rekrutacja na radnych pierwszej kadencji MSWW trwa do 15 października 2019 r.

Wybory radnych pierwszej kadencji MSWW przeprowadzi powołany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Zespół do spraw wyborów, w skład którego wejdą: po dwóch radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z każdego okręgu wyborczego (łącznie 12 radnych) oraz dwunastu młodzieżowych radnych, wskazanych przez młodzieżowe rady działające na terenie województwa wielkopolskiego na podstawie uzgodnionego pomiędzy młodzieżowymi radami wskazania.

Lista wybranych radnych pierwszej kadencji MSWW, po zatwierdzeniu jej przez zarząd województwa wielkopolskiego, zostanie ogłoszona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wszelkie informacje i pliki do pobrania na stronie:

https://www.umww.pl/informacja-o-rozpoczeciu-procedury-wylaniania-radnych-mlodziezowego-sejmiku-wojewodztwa-wielkopolskiego