admin_template

Blog

Miliony dla organizacji pozarządowych

20-11-19-ngos.jpg

Jak w przyszłym roku będzie wyglądać współpraca samorządu województwa z organizacjami z tzw. trzeciego sektora? Sejmik przyjął „Program współpracy samorządu województwa wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Program zawiera bardzo szeroką gamę obszarów, w których województwo wielkopolskie podejmie współpracę z organizacjami pozarządowymi, łącznie z katalogiem różnych form kooperacji. Dla zdecydowanej większości podmiotów z „trzeciego sektora” najważniejsze są oczywiście dotacje, przyznawane w trybie otwartych konkursów ofert, albo w formie tzw. małych grantów. Organizacje pozarządowe zdecydowanie mogą liczyć na wsparcie samorządu wojewódzkiego.

Chcemy przeznaczyć na ten cel  nie mniej niż 19 milionów złotych, z czego przynajmniej 10 mln w ramach umów jednorocznych. Trzeba pamiętać, że część pomocy przekazywana jest w ramach wieloletnich programów, np. umowy w zakresie szkolenia sportowego młodzieży zawierane są na pięć lat. Druga część wsparcia realizowana jest na podstawie uchwalanych przez sejmik rocznych planów, takich jak ten przyjęty podczas sesji 9 listopada. Program, przed jego przyjęciem, został oczywiście poddany konsultacjom społecznym.

Jednym z efektów konsultacji jest, zgodnie zresztą z opinią Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, dopisanie do katalogu form współpracy wsparcia organizacji pozarządowych w sytuacji ogłoszenia epidemii.

Dokument wymienia 39 takich obszarów. To nie tylko szeroko rozumiana sfera społeczna i opieka zdrowotna, ale również kultura, edukacja, sport, czy turystyka. W spisie znajdziemy także kwestie dotyczące integracji europejskiej, a nawet porządku i bezpieczeństwa publicznego, praw człowieka i swobód obywatelskich.