admin_template

Blog

Jaka WALKA?…

21-01-21-felieton-tr-blog.png

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia sejmik województwa uchwalił budżet województwa na 2021 rok. Planowane dochody wyniosą niemal 1 mld 647 mln zł, wydatki przekroczą 2 mld 013 mln zł. To budżet wyjątkowy, przede wszystkim dlatego, że był opracowywany w trakcie trwania epidemii COVID-19, czyli w takim czasie, w którym trudno jeszcze oszacować ostateczne jej skutki ekonomiczne.

A to ma wpływ na sytuację finansową województwa. Dodatkowo od 2021 roku będą obowiązywać nowe przepisy (tzw. estoński CIT) dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, które negatywnie wpłyną na kształtowanie się głównego źródła naszych dochodów. Mając na względzie niepewność wpisaną w czas pandemii, utworzyliśmy rezerwy celowe, a ich uruchomienie będzie uzależnione od rozwoju sytuacji gospodarczej. Wykorzystanie tego instrumentu pozwoli na elastyczne i sprawniejsze zarządzanie wydatkami.

To budżet dobrze skonstruowany. Jest proinwestycyjny, elastyczny, ambitny i solidarnościowy, choć wydaje się, że nie wszyscy radni wojewódzcy tak go postrzegają. Niestety niektórzy radni PiS, którzy z wielką satysfakcją obiema rękami podpisują się pod zrealizowanymi przez samorząd województwa inwestycjami, i w mediach społecznościowych niejednokrotnie sobie tylko przypisują zasługi, głosowali przeciw. Na pewno jednak zobaczymy ich w pierwszym rzędzie, gdy kolejne wyczekiwane przez mieszkańców inwestycje, zostaną w tym roku 2021 oddawane. Będą mówili, że oni są ZA ale gdy trzeba podjąć odpowiedzialną decyzję za poparciem tego w budżecie województwa to głosowali PRZECIW.

Oczywiście są możliwe do realizacji w regionie kolejne, niezapisane jeszcze w budżecie inwestycje, ale o faktycznej możliwości kolejnych działań zadecyduje zarząd województwa, jak i radni KO i PSL, którzy mają większość w sejmiku, i to ich wnioski mają naprawdę wartościowe wsparcie przy podejmowanych decyzjach. A przecież będziemy realizować zaplanowany poziom wydatków inwestycyjnych, szczególnie współfinansowanych z UE. Kontynuowana będzie polityka dotycząca wydatków bieżących, tzn. ich analiza i dalsza optymalizacja, z myślą o utrzymaniu nadwyżki operacyjnej i zachowaniu płynności finansowej.

Nie można tutaj jak Rejtan rozdzielać szat, krzyczeć pod publikę, że będę walczył gdyż sejmik nie jest miejscem walki ale miejscem, gdzie dobre dla województwa propozycje są merytorycznie sprawdzane, a nie uznaniowo wybierane jak przy rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych i wystarczy dobrze… napisać! Oczywiście dołączyć należy odpowiednie dokumentacje i analizy ale wniosek napisać! I tu jest kolejna szansa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile, gdyż pilską placówkę traktujemy jak naszą wojewódzką i zależy nam na planie całościowym, a nie tylko na pojedynczych działaniach. Jesteśmy w stanie wypracować pomoc w kolejnych miesiącach, aby usprawnić funkcjonowanie szpitala i zacieśnić współpracę związaną z naszą, wojewódzką placówką, jaką jest ośrodek radioterapii.

Miałem nadzieję, że dyrektor szpitala jako nasz partner do rozmów i władze powiatu, które sprawują nadzór nad szpitalem, przyjadą na spotkanie do urzędu marszałkowskiego zaraz po Nowym Roku ze skonkretyzowaną wizją zaproponowanej współpracy. Niestety według moich informacji, do piątku 15 stycznia nikt nawet nie próbował umawiać spotkania.