LOGO

Blog

Dobre spotkanie w Lipce

Na północy Wielkopolski mamy wiele obszarów cennych krajobrazowo, ale mało działań związanych z edukacją ekologiczną. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego realizuje swoje działania głównie na obszarze czternastu istniejących parków. Marszałek pragnie, by podobne inicjatywy podjąć również w północnej części regionu. Burmistrz Łobżenicy oraz wójtowie gmin Złotów, Lipka i Zakrzewo poinformowali marszałka o miejscach godnych podjęcia różnorodnych działań w zakresie edukacji ekologicznej, związanych z przeprowadzeniem konkursów, wykładów, prezentacji, itp. Pod koniec ubiegłego roku podjęliśmy tego typu inicjatywy, a mieszkańcy północnej Wielkopolski przysłali mnóstwo prac pokazujących piękno regionu na konkursy związane z wizytą św. Mikołaja z Rovaniemi. Dziś w Lipce dyskutowaliśmy o kolejnych inicjatywach. Dziękuję burmistrzowi Piotrowi Łososiowi, wójtom Przemysławowi Kurdzieko, Piotrowi Lachowi i Markowi Buławie, a także Henrykowi Szopińskiemu, radnemu sejmiku wojewódzkiego oraz Rafałowi Śniegockiemu, dyrektorowi ZPKWW i całemu zespołowi parków krajobrazowych.

awu2597.JPG
awu2596.JPG
awu2595.JPG
awu2592.JPG
awu2591.JPG
awu2590.JPG
awu2589.JPG
awu2588.JPG