admin_template

Prosto z Brukseli

Lis
13

Nowy rok szkolny

20-09-02-bruksela-nowy-rok-szkolny.jpg

Po zakłóceniach w obszarze edukacji wywołanych pandemią COVID-19 w pierwszej połowie 2020 roku, rozpoczął się nowy rok szkolny, a dzieci wracają do szkół. Jednocześnie Fundusze Europejskie zapewniają wsparcie dla tworzenia rozwiązań, które mogą wesprzeć edukację zdalną.

Powszechny dostęp do internetu

W ramach programu Polska Cyfrowa ponad 1 mld euro środków z Unii Europejskiej będzie zaangażowanych w rozbudowę sieci szerokopasmowych. Powstanie blisko 106 tys. kilometrów nowych sieci internetowych. Dzięki już dofinansowanym przedsięwzięciom do 2023 r. w zasięgu szybkiego internetu znajdzie się około 2 miliony gospodarstw domowych. Natomiast szybki internet, powyżej 100 Mb/s, dotrze do ponad 11 tysięcy placówek oświatowych.

Wsparcie dla nauczania zdalnego

Projekty „Zdalna szkoła” i „Zdalna Szkoła +” to odpowiedź na sytuację szkolnictwa wynikającą z pandemii. Podczas zawieszenia zajęć w szkołach, sprzęt komputerowy był niezbędny do prowadzenia lekcji na odległość. Przy wsparciu funduszy unijnych z programu Polska Cyfrowa szkoły wyposażane są w taki sprzęt, który później udostępniają potrzebującym uczniom i nauczycielom. Po powrocie lekcji do szkół, sprzęt też tam trafi – będzie mógł być wykorzystywany przez wszystkich uczniów.

Dofinansowanie w wysokości prawie 370 milionów złotych pozwoliło na zakup laptopów i tabletów dla 200 tysięcy uczniów i 31 tysięcy nauczycieli z 13 tysięcy szkół. Dodatkowo środki przeznaczono na oprogramowanie oraz mobilny dostęp do internetu potrzebne do prowadzenia zdalnych lekcji.

Fundusze Europejskie pozwolą także na sfinansowanie komputerów do zdalnej nauki dla dzieci w pieczy zastępczej. Pomoc trafi do uczniów za pośrednictwem samorządów powiatowych, które organizują pieczę zastępczą. W skali kraju wsparcie przyznane na ten cel z programu Wiedza Edukacja Rozwój sięga 130 milionom złotych.

Inwestycje w cyfrową przyszłość edukacji

Niemal 66 milionów złotych z programu Wiedza Edukacja Rozwój zostanie przeznaczonych na wyposażenie instytucji edukacyjnych w narzędzia usprawniające prowadzenie edukacji w formie zdalnej oraz przygotowanie nauczycieli do prowadzenia kształcenia na odległość, na wypadek ewentualnego pogorszenia sytuacji epidemiologicznej. Za te pieniądze opracowane zostanie narzędzie IT umożliwiające przeprowadzanie egzaminów próbnych w formule zdalnej. Będzie ono wykorzystywane do cyklicznie prowadzonych testów on-line, ewentualnie pozwoli na przeprowadzenia egzaminu próbnego w formie zdalnej.

Planowany jest także rozwój funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej epodreczniki.pl, która stanowiła kluczowe narzędzie wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli w okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania szkół w ubiegłym roku szkolnym. Platforma zostanie uzupełniona o aplikację mobilną, połączenia wideo umożliwiające komunikację za pomocą obrazu i dźwięku, aby szkoły nie musiały korzystać z komercyjnych rozwiązań oraz mechanizm metodycznego wsparcia dla nauczycieli.

Ponadto w planach jest przeprowadzenie szkoleń dla 30 tysięcy nauczycieli z zakresu prowadzenia edukacji na odległość. Systematycznie zwiększana jest również oferta materiałów cyfrowych dostępnych na platformie e-podreczniki.pl. W czerwcu przeznaczono ponad 211 milionów złotych na stworzenie nowych materiałów do przedmiotów ogólnych, języków obcych i dla kształcenia zawodowego oraz aktualizację i dostosowanie do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dotychczasowych e-zasobów.

Program Polska Cyfrowa pomaga też nauczycielom i uczniom w rozwoju cyfrowych kompetencji. 283 miliony złotych, w tym 238 milionów złotych z UE, to wartość podpisanych umów na szkolenia. Dzięki takim zajęciom uczniowie rozwijają swoje zdolności informatyczne, a nauczyciele zdobywają wiedzę między innymi z algorytmiki i programowania.

Dużym zainteresowaniem cieszy się także projekt „Lekcja: Enter”. Przedsięwzięcie, finansowane ze środków UE w wysokości ponad 41 milionów złotych, jest obecnie największym w Polsce programem szkoleniowym dla nauczycieli.

źródło: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli