admin_template

Prosto z Brukseli

Gru
16

Klimat, brexit i obszary wiejskie

20-12-16-bruksela-europejski-komitet-reg.jpg

Zakończyła się trzydniowa sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów (KR), w której udział wziął marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Podczas posiedzenia poruszono wiele aktualnych kwestii agendy unijnej, które są ważne dla europejskich samorządów lokalnych i regionalnych. Dotyczyły one m. in. zwiększenia ambicji klimatycznych podczas pandemii COVID-19, skutków terytorialnych brexitu i umowy między UE a Wielką Brytanią, odbudowy i zwiększenia odporności na obszarach wiejskich oraz programu prac Komisji Europejskiej na 2021.

Zwiększenie ambicji klimatycznych podczas pandemii COVID-19 było tematem debaty z niemiecką minister federalną ds. środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego Svenją Schulze. Przedstawicielka obecnie trwającej prezydencji niemieckiej w Radzie Unii Europejskiej podkreśliła, iż pomimo trwającej pandemii ważne jest wzmocnienie współpracy europejskiej w obszarze ochrony środowiska. Europejski Zielony Ład to punkt wyjścia umożliwiający stworzenie nowej Europy, będącej bardziej ekologicznym i zrównoważonym miejscem do życia. To również strategia ożywienia gospodarczego całej Europy, dlatego tak ważne jest właśnie osiągnięte porozumienie państw członkowskich w sprawie wieloletnich ram finansowych oraz instrumentu na rzecz naprawy i odporności, obejmującego środki na ochronę klimatu i różnorodność biologiczną. Ponadto, podczas debaty odniesiono się do kwestii porozumienia w sprawie nowego celu redukcji emisji w UE na 2030 r. o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r., co popierał Europejski Komitet Regionów. W międzyczasie Rada Europejska osiągnęła porozumienie w tej sprawie.

Kolejnym ważnym tematem poruszonym podczas sesji plenarnej KR była kwestia porozumienia pomiędzy Unią Europejską, a Wielką Brytanią oraz skutki terytorialne brexitu. Z końcem grudnia br. zakończy się okres przejściowy.

- Chciałbym zapewnić, że Londyn pozostanie kluczowym partnerem dla Brukseli i każdego europejskiego miasta, regionu i kraju. Jeżeli w ciągu najbliższych kilku dni nie uda się osiągnąć porozumienia handlowego, wezwę Borisa Johnsona i UE do przedłużenia okresu przejściowego. Brak porozumienia nie powinien być po prostu opcją – powiedział burmistrz Londynu Sadiq Khan jednocześnie podkreślając potencjalne koszty braku porozumienia dla obu stron. Podczas debaty członkowie KR zobowiązali się do ścisłej współpracy w celu zapewnienia regularnej oceny wpływu terytorialnego brexitu oraz do wspólnych działań w przyszłości.

Podczas sesji plenarnej odbyła się również debata na temat odbudowy i zwiększania odporności na terenach wiejskich. Gościem specjalnym tej części posiedzenia był Janusz Wojciechowski – komisarz UE ds. rolnictwa. Przedstawił działania podejmowane przez UE od początku pandemii. Obejmują one przesunięcie środków programów obszarów wiejskich na zapobieganie skutkom kryzysu, a także działania dotyczące kwestii bezpieczeństwa żywności i pomocy publicznej. Komisarz Wojciechowski wskazał również instrumenty finansowe, które mają wesprzeć obszary wiejskie w najbliższych latach. Lista ta obejmuje zarówno fundusze strukturalne, finansowanie ze Wspólnej Polityki Rolnej, jak i Fundusz Odbudowy i Zwiększania Odporności, który jest instrumentem bezpośrednio skierowanym na podniesienie gospodarki całej UE z kryzysu. Komisarz odniósł się również do Długoterminowej Wizji dla Obszarów wiejskich – unijnego dokumentu strategicznego, który ma zostać przestawiony w połowie 2021 r.

Grudniową sesję plenarną zakończyła debata na temat programu prac Komisji Europejskiej na 2021 r. oraz pierwszego sprawozdania dotyczącego prognozy strategicznej, z udziałem Maroša Šefčoviča, wiceprzewodniczącego KE i komisarza ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania.

- Rok 2020 był pełen wyzwań, musieliśmy działać i przeciwdziałać skutkom pandemii. Mimo trudnej sytuacji pojawiły się nowe szanse dzięki ścisłej współpracy i jedności państw członkowskich. Dziękuję Komitetowi Regionów za przygotowanie barometru lokalnego i regionalnego na 2020, który zdaniem KE bardzo dobrze odzwierciedla konsekwencje kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Wspólnota europejska wchodzi w nową  erę, w której dostępne będą fundusze umożliwiające ożywienie gospodarcze i stanowiące zabezpieczenie przed skutkami ewentualnych pandemii – mówił Maroš Šefčovič.

Komisarz przywołał również temat raportu prognostycznego, którego głównym punktem jest kwestia odporności w czterech wymiarach (tj. cyfrowym, ekologicznym, gospodarczo-społecznym i geopolitycznym) oraz zdolność przewidywania zdarzeń mogących wywołać potencjalny kryzys.

źródło: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli