admin_template

Aktualne nabory wniosków

Paź
17

Uwaga studenci! – konkurs!

19-10-17-hydrogen.png

Zarząd województwa zatwierdził regulamin konkursu dla kół naukowych uczelni wyższych województwa wielkopolskiego pod nazwą „HydroGen – Wodorowe Pokolenie – Wielkopolska 2050”, promujący idę budowania społeczeństwa wodorowego.

Konkurs jest wyzwaniem dla interdyscyplinarnych zespołów studentów szkół wyższych, działających w kołach naukowych. Prace konkursowe powstałe w wyniku kreatywnego myślenia i umiejętności akademickich w obszarach projektowania, grafiki, inżynierii, ekonomii, ochrony środowiska, biznesu i marketingu, mają znaleźć zastosowanie w rozwijającym się przemyśle wodorowym oraz całym łańcuchu dostaw z nim związanym. Konkurs przyczyni się do promowania idei budowania społeczeństwa wodorowego i tym samym do budowy społeczeństwa świadomego wyzwań z uwagi na zmiany klimatyczne i związane z nimi zmiany społeczno-gospodarcze świata.

Termin składania prac konkursowych – 29 listopada br.

Nagrody dla koła naukowego wręczone zostaną podczas Zgromadzenia Ogólnego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.

Łączna pula nagród finansowych dla Laureatów wynosi 10.000,00 PLN:

- miejsce  I – nagroda pieniężna w wysokości 5.000,00 PLN,

- miejsce  II – nagroda pieniężna w wysokości 3.000,00 PLN,

- miejsce III – nagroda pieniężna w wysokości 2.000,00 PLN,

Zespół, który zajmie I miejsce będzie mógł uczestniczyć w wybranych wydarzeniach organizowanych przez UMWW, w roku następnym po otrzymaniu nagrody pieniężnej,
w ramach promocji ekosystemu wodorowego w Wielkopolsce.

Więcej szczegółów i pliki do pobrania TUTAJ.