admin_template

Aktualne nabory wniosków

Maj
13

UWAGA KONKURS!

20-05-14-po-wiedzaedukacjarozwoj.png

W lutym rusznabór wniosków w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z zakresu działań związanych z wysoką jakością usługaadministracyjnych

Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty, których celem będzie:

- wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnością w urzędach administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania

- przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji

- przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej.

O dofinansowanie mogą starać się m. in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni, jednostki naukowe i przedsiębiorcy.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie w ogłoszeniu:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/218-wysokiej-jakosci-uslugi-administracyjne-4/

Zachęcam do udziału,

Jacek Bogusławski