admin_template

Aktualne nabory wniosków

Lut
06

The Speciality Food Festival

20-02-06-speciality-food-festival-dubai.png

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. na targach: THE SPECIALITY FOOD FESTIVAL w Dubaju (ZEA), odbywających się w dniach 6-8 kwietnia 2020r., wpisanych w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.


Więcej informacji na temat targów na stronie: https://www.speciality.ae/exhibit

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z podpisanym regulaminem naboru, oświadczeniem o pomocy de minimis, formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS / CEIDG na adres e-mail:

agata.woroch@umww.pl

oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu departamentu gospodarki UMWW,

al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 11 lutego 2020 r. (wtorek) (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

Dodatkowe informacje:

departament gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (tel. 61 626 62 95, e-mail: agata.woroch@umww.pl).

Szczegóły i pliki do pobrania znajdą Państwo TUTAJ.