admin_template

Aktualne nabory wniosków

Paź
08

Ponad 5 mln do wzięcia

20-10-08-konkurs-zdrowie.jpg

Samorząd województwa wielkopolskiego zaprasza do udziału w konkursie pt. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia. Jego celem jest zwiększenie świadomości na temat szkód (negatywnych następstw) wynikających z prowadzenia niezdrowego stylu życia, w tym z używania substancji psychoaktywnych (np., alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne, leki, itd.) oraz wskazywanie postaw i zachowań prozdrowotnych je eliminujących. Jak to zrobić? Oczywiście poprzez działania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, adresowane do osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Pula pieniędzy do wykorzystania w konkursie to 5 630 450 złotych.

Dla kogo?

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, szczebla zarówno gminnego, jak i powiatowego.

Termin składania ofert

Oferty należy składać pocztą lub osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 (Punkt Kancelaryjny – hol główny),w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia”. Termin to 19 października 2020 r. do godz. 15:30.

Wszystkie szczegóły znajdziecie TUTAJ.