admin_template

Aktualne nabory wniosków

Lip
01

Najlepsza szkoła i najlepszy nauczyciel

najlepszy-wielkopolski-nauczyciel--1.png

Co prawda rok szkolny już za nami, ale mamy jeszcze możliwość, by docenić wielkopolskie placówki edukacyjne, a przede wszystkim nauczycieli. Departament edukacji i nauki urzędu marszałkowskiego organizuje dwa konkursy: Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku.

Celem konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.

Cel konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań. Ponadto wyróżnienie ma promować wybitnych pedagogów cieszących się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym, którzy swoją postawą i pracą mobilizują innych do działania, posiadając szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie angażują się w rozwój szkoły lub placówki.

Zwycięzcy konkursów podczas uroczystej gali otrzymają nagrody finansowe, wyróżnienia oraz pamiątkowe statuetki.

Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku upływa 31 sierpnia br.

Szczegóły konkursów i pliki do pobrania znajdą Państwo na stronie:
https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nau…