admin_template

Aktualne nabory wniosków

Gru
02

Milion złotych na ferie

19-12-02-konkurs-ferie.png

„Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień” – to tytuł konkursu ogłoszonego właśnie przez zarząd województwa wielkopolskiego. Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacji zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych) dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień (alkoholowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym (np.: elementami treningu asertywności, nabywaniem umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach) oraz z różnego rodzaju konkursami, zabawami, z prezentacją twórczości dzieci, imprezami sportowymi itp.

Termin realizacji zadania – od 27 stycznia 2020 r. do 9 lutego 2020 r.

Koszty kwalifikowane to:

- pobyt uczestników (wyżywienie, nocleg),

- transport,

- koszty zatrudnienia wychowawców,

- koszty zatrudnienia specjalistów prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne,

- materiały papiernicze i edukacyjne do prowadzenia socjoterapii dla uczestników,

- nagrody rzeczowe dla uczestników,

- zakup usług sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych dla uczestników (z uwzględnieniem usług przewodnika) u podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

- zakup biletów wstępu dla uczestników do kina, teatru, zoo, na basen, itp.

- wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego, sportowego dla uczestników,

- ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Oferty sporządzone za pośrednictwem dedykowanej platformy

elektronicznej Witkac.pl należy przesłać do dnia 18 grudnia 2019 r.,

do godz. 15.30.

Szczegóły znajda Państwo TUTAJ.