admin_template

Aktualne nabory wniosków

Lut
07

LAOFOOD` 20

20-02-07-laofood.png

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. na targach: LAOFOOD 2020 w Wientiane (Laos), odbywających się w dniach 11 - 13 czerwca 2020 r., wpisanych w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Więcej informacji na temat targów na stronie: https://www.laofoodhotel.com/

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z podpisanym regulaminem naboru, oświadczeniem o pomocy de minimis, formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS / CEIDG na adres e-mail:

dorota.naparta-kupisz@umww.pl

oraz zwykłą pocztą lub osobiście do sekretariatu departamentu gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do 14 lutego 2020 r. (piątku) (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

Dodatkowe informacje: departament gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (tel. 61 626 62 60, e-mail: Dorota.naparta-kupisz@umww.pl).

Szczegóły i pliki do pobrania znajdą Państwo TUTAJ.