admin_template

Aktualne nabory wniosków

Sty
16

Konkurs JPI UE

20-01-16-konkursu-jpi-ue--urban-accessib.png

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPI Urban Europe, ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund Urban Accessibility and Connectivity (EN UAC), dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Szczegółowy zakres tematyczny znajduje się w systemu ZSUN/OSF.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Francja, Holandia, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy.

Harmonogram konkursu

  • Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 17 marca 2020 r., 13:00 CET

  • Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): maj 2020 r.
  • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 22 września 2020 r.
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: wrzesień 2020 r.
  • Wyniki konkursu: grudzień 2020 r.

W konkursie EN-UAC można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. EUR.

Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ.