admin_template

Aktualne nabory wniosków

Lis
12

HORIZON 2020

horizon-2020.png

Serdecznie zapraszam do składania wniosków na projekty dotyczące działań na rzecz klimatu, środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami i surowcami w ramach programu Horyzont 2020.

Granty można otrzymać na:
• innowacje w zakresie surowców dla gospodarki cyrkulacyjnej: systemy zrównoważonego przetwarzania, ponownego wykorzystania, recyklingu i odzyskiwania surowców,
• poprawę sortowania, separacji i recyklingu materiałów kompozytowych i wielowarstwowych,
• innowacyjne i naturalne rozwiązania dla miast neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla i dla poprawy jakości powietrza,
• zrozumienie przejścia na gospodarkę cyrkulacyjną i jej wpływu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo,
• opracowanie i pilotażowe systemy obiegu zamkniętego w sektorze tworzyw sztucznych, tekstyliów i mebli,
• wspólne ramy europejskie mające na celu ujednolicenie procedur kontroli i oceny zanieczyszczenia tworzyw sztucznych.

Wnioski należy składać na stronie Komisji Europejskiej:
https://ec.europa.eu/…/topic-search;freeTextSearchKeyword=;…
Szczegółowe informacje: https://ec.europa.eu/…/201…/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf